Forska!Sverige

Jag önskar jag hade satsat mer på medicinsk forskning när jag var statsminister

Ingvar CarlssonFd. Statsminister