Forska!Sverige

Statusrapport

Agenda för hälsa och välstånd överlämnade 14 åtgärdsförslag och konkreta handlingsplaner till den nuvarande regeringen i maj 2015. Sedan dess har regeringen tagit ett flertal initiativ i linje med de åtgärdsförslagen. Vi kartlägger löpande regeringens arbete med att stärka life science-systemet. I en årlig statusrapport synliggör vi vad regeringen har gjort och vad som ännu inte genomförts.

Statusrapport 2018

 

 

 

 

 

 

 

Statusrapport 2017

 

 

 

 

 

 

 

Statusrapport 2016

statusrapport-2016-front-01

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterat material

Dela gärna den här sidan: