Forska!Sverige

Jag vill argumentera för att satsa ännu mera offensivt på medicinsk forskning

Leif JohanssonStyrelseordförande AstraZeneca

Statusrapport

Agenda för hälsa och välstånd överlämnade 14 åtgärdsförslag och konkreta handlingsplaner till den nuvarande regeringen i maj 2015. Sedan dess har regeringen tagit ett flertal initiativ i linje med de åtgärdsförslagen. Vi kartlägger löpande regeringens arbete med att stärka life science-systemet. I en årlig statusrapport synliggör vi vad regeringen har gjort och vad som ännu inte genomförts.

Statusrapport 2016

statusrapport-2016-front-01

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterat material

Dela gärna den här sidan: