Forska!Sverige

Framtidsföretag behöver kompetent kapital

Publicerad: 2013-05-07

Björn Odlander Grundare och partner HealthCap

Björn Odlander
Grundare och partner
HealthCap

Sverige har under en lång tid varit framgångsrikt inom läkemedelsutveckling över hela panoramat från särläkemedel baserade på bioteknik till blockbusters för behandling av breda folksjukdomar. Detta har på ett väsentligt sätt bidragit till våra nationalinkomster och till vårt välstånd, såväl ekonomiskt som medicinskt.  Dessa framgångar vilade på en industri som idag är helt strukturomvandlad. De stora bolagen har dragit ner på intern forskning och förlitar sig i ökande grad på att mindre bolag skall bidra med innovationer och nya produkter. För att Sverige i framtiden ska kunna dra nytta av en framgångsrik life science-industri måste det därför finnas tillgång till kapital för unga innovativa bolag.

Venturekapitalbolag investerar i både nystartade och befintliga företag, som har det gemensamt att de är bolag med ny teknik, affärsidé och produkter som ännu inte är beprövade. Venturekapital ger företagen en chans att expandera och växa, vilket annars inte skulle ha varit möjligt eftersom det är svårt, för att inte säga omöjligt, för denna typ av bolag att få tillgång till traditionell bankfinansiering. Venturekapitalet kännetecknas av branschkunskap, riskvillighet samt tillgänglighet över konjunkturcykler. Tyvärr har antalet aktiva aktörer på den svenska marknaden för venturekapital krympt dramatiskt och intresset för att investera i venturekapital-fonder har minskat bland svenska privata såväl som statliga institutionella investerare.

Företag finansierade av venturekapital har en betydligt högre tillväxt i sysselsättningen än den genomsnittliga sysselsättningstillväxten i samhället. En studie från 2011 visar att sysselsättningen i svenska venturekapital-finansierade företag ökade totalt med 34% under perioden 2007 till 2010, till nästan 18 000 anställda.[1]

I USA har venturekapital varit en grundläggande drivkraft för utveckling av innovationer under fyra decennier och utgör idag en betydande del av den amerikanska ekonomin. Utav det sammantagna marknadsvärdet av börsnoterade amerikanska bolag utgörs uppskattningsvis en tredjedel av bolag grundade under denna tidsperiod. Detta kan jämföras med Sverige där motsvarande siffra ligger på under en sjättedel. Sverige måste skapa en miljö där nya innovativa, självständiga och internationellt framgångsrika företag kan utvecklas.

Andra länder har adresserat utmaningarna för kapitalförsörjning till unga företag betydligt mer aktivt än Sverige. I många länder investeras statligt kapital i privata venturekapital-fonder[2]. Betydande skatteavdrag och skattekrediter ges till privatpersoner som investerar i venturekapital-fonder samt till forskningsbaserade företag.  Mot bakgrund av Sveriges traditionellt starka position inom life sciences så skulle liknande satsningar ha god chans att lyckas i vårt land.

En av de stora utmaningarna idag för nystartade life sciencebolag i Sverige är bristen på venturekapital, det kunniga riskvilliga kapital som gör det möjligt för det lilla life science-bolaget att utvecklas och växa. Kapitalförsörjning till unga framtidsföretag måste sättas högt upp på den politiska agendan.

Bjorn-Odlander-signatur
Björn Odlander

 

 

 


[1] SVCA, Private Equity Performance Study 2011, SVCA, Företag som ägs av riskkapitalbolag. Hur nöjda är de med sina ägare?

[2] Danmarks Vaekstfonden; Irlands Innovation Fund Ireland; Frankrikes CDC Enterprises; Storbritannien (ett flertal olika program); Australiens Innovation Investment Fund Program; Kanada (ett flertal olika program); Tysklands ERP/EIF Dachfund; Israels Israeli Life Science Funds; Nya Zeelands New Zealand Venture Investment Fund

Dela gärna den här sidan: