Forska!Sverige

Forskning stärker patienters självkänsla!

Publicerad: 2013-04-16

Ingalill Bjöörn Förbundsordförande Astma och Allergiförbundet

Ingalill Bjöörn
Förbundsordförande
Astma och Allergiförbundet

En organisations karaktär bestäms i hög grad av dess historia. När det gäller Astma- och Allergiförbundet är historien i hög grad förknippad med framsteg för den medicinska forskningen. Organisationen bildades 1956. Vid den tiden var mekanismerna bakom allergireaktioner i hög grad okända. Människor med allergier blev ofta ifrågasatta och de behandlingsmetoder som stod till buds för att lindra besvär var ineffektiva eller overksamma.

Den känsla av misstro från medmänniskor som människor med allergisjukdomar upplevde var stor och många levde i ett tydligt utanförskap. När SGO Johansson vid akademiska sjukhuset i Uppsala 1967 upptäckte allergiantikroppen (IgE) och därmed beskrev en mekanism bakom allergireaktioner var det ett genombrott som fick en revolutionerande betydelse för människor med allergiska sjukdomar. I sin förlängning har det lett till utvecklandet av nya behandlingsmetoder och lindring för hundratusentals drabbade.

Men en väl så stor betydelse hade det vetenskapliga genombrottet för självkänslan och därmed livskvaliteten för tusentals människor med allergier. Äntligen kunde de få en objektiv bekräftelse på de problem de mötte till följd av sina allergier! Det var inte hjärnspöken som många tidigare hade antytt!

Genombrottet påverkade också Astma- och Allergiförbundet för all framtid. Organisationen fäster alltsedan dess stora förhoppningar till den medicinska forskningen som en väg att stärka medlemmarna och i framtiden lindra och bota allergiska sjukdomar.

Liksom inom många andra områden har svensk forskning kring allergiska sjukdomar en mycket stolt tradition. Denna ställning inom forskningsvärlden är idag hotad, vilket gör mig mycket oroad. Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond har nyligen gjort en genomgång av finansieringen av svensk allergiforskning som visar att finansiärerna sviker området.

För att möta den negativa utvecklingen är det viktigt att forskarvärlden inte står ensam i sitt försvar av den medicinska forskningens stolta traditioner i Sverige. Jag är övertygad om att vi som företräder allmänhet och patienter måste tydliggöra betydelsen av framsteg inom den medicinska forskningen för hela samhället. Vi har sett och upplevt den konkreta nyttan av medicinsk forskning!

Ingalill-Bjoorn.-sign

Ingalill Bjöörn

Dela gärna den här sidan: