Forska!Sverige

Att vara translationell forskare i Sverige

Publicerad: 2013-08-07

Outi Hovatta Professor i obstetrik och gynekologi, särskilt assisterad befruktning vid institutionen för klinisk vetenskap, teknik och intervention. Karolinska Institutet

Outi Hovatta
Professor i obstetrik och gynekologi, särskilt assisterad befruktning vid institutionen för klinisk vetenskap, teknik och intervention.
Karolinska Institutet

Jag kom till Sverige för 15 år sedan efter utbildning och mångårig erfarenhet som kliniker och forskare i Helsingfors samt gästprofessor vid Imperial College i London.

Tiden i Sverige ångrar jag inte. Jag skulle inte haft lika bra forskningsmöjligheter inom reproduktiv medicin och stamcellsforskning i de länder där jag forskat tidigare. Trots att finansieringen och språket i Sverige aldrig varit ett stort problem har det dock inte varit helt enkelt.

Vid Karolinska Institutet, Kvinnokliniken och Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge har jag haft möjlighet att etablera helt nya behandlingar för fertila par, särskilt för dem som genomgått cancerbehandling eller haft genetiska orsaker bakom sin barnlöshet. I samband med striktare regler kring hantering av embryon började vi odla fram embryonala stamcellslinjer från överblivna donerade embryon. Sveriges tydliga lagar kring etiska aspekter inom stamcellsforskning gav oss synnerligen bra förutsättningar för embryonal stamcellsodling. Vi var faktiskt de första i Europa som fick fram cellinjer av detta slag. Potentialen med denna typ av cellinjer i samband med regenerativ medicin var känd sen tidigare och idag, drygt 10 år senare är de första kliniska tillämpningarna på gång. Vi har tillsammans med våra samarbetspartners lyckats etablera både humana embryonala stamcellslinjer och inducerade pluripotenta stamcellslinjer. Detta under helt kemiskt definierade förhållanden, utan serum, stödceller eller virusvektorer.

Det som kan upplevas som svårt inom stamcellsforskning är att många inte känner till reglerna och lagarna, vilket kan göra det bekymmersamt att initiera nya projekt. Många är rädda för att någonting kan gå fel, och är därför inte villiga att delta i nyskapande projekt. Byråkratin runt allt nytt inom området är tyvärr fortfarande ganska omfattande. Men med beslutsamhet, hårt arbete och genom att sätta tillräckligt ambitiösa mål går det att uppnå fina resultat.

 

Signatur-Outi-Hovatta

Outi Hovatta

Dela gärna den här sidan: