Forska!Sverige

Vem leder Sverige mot framtiden?

Publicerad: 2012-01-02

Jag har lånat rubriken från Hans Bergströms bok som publicerades 2006, eftersom frågan tyvärr än idag är högaktuell.

Generalsekreterare Forska!Sverige

Generalsekreterare Forska!Sverige

Visioner och diskussioner om framtiden är anmärkningsvärt frånvarande i den politiska debatten. Globaliseringsrådet var ett bra försök att ta itu med problemet, genom att leverera in bra kunskapsunderlag. Men vi är många som är besvikna på att politiska ledare inte har dragit mer nytta av den insatsen. Här finns grund för fler strategier för att stärka Sverige inför framtiden.

Läs hela krönikan på Life Science Sweden.

Dela gärna den här sidan: