Forska!Sverige

Vår hälsa, vård och omsorg inför ett paradigmskifte

Publicerad: 2013-12-12

Dan Brändström Ordförande i Wenner-Gren Stiftelserna

Dan Brändström
Ordförande i Wenner-Gren Stiftelserna

Antalet tidningsbilagor som behandlar framtidens hälso- och sjukvård, omvårdnad och våra äldres livskvalitet har ökat mycket påtagligt. I dessa annonsbilagor och även på tidningarnas nyhetsplats diskuteras patienternas valfrihet och delaktighet och hur patienterna borde kunna få mer av läkarnas tid samt en mer patientsäker vård. Det politiska systemet brottas med frågor om hur välfärdens tjänster ska kunna finansieras under de närmaste decennierna utan att höja kommunalskatten med uppemot ca 10-15 kr. Man kan tvivla på möjligheterna att få till stånd en sådan effektivitetsutveckling utan att skatterna behöver höjas betydligt mer än den skattebetalande allmänheten är beredd på att betala. Vi står således inför mycket stora utmaningar, något som även speglas i alla dessa rikligt förekommande debattinlägg.Våra gamla etablerade strukturer inom stat – landsting – kommun har uppenbarligen inte hittills kunnat uppvisa ett trovärdigt sätt att i samverkan hantera det allt snabbare växande gapet mellan de ökande vårdbehoven och de offentliga resurser som ställs till förfogande. Vi har ett stort problem med en struktur där ansvar och befogenheter vare sig följs åt eller förmår att etablera den samverkan som krävs för att lösa framtidens behov. Här krävs ett samlat politiskt ledarskap och en rad åtgärder för att tackla de gigantiska problem som Sverige står inför. Här behövs, förutom politiska reformer, ett väsentligt ökat samhälleligt engagemang som kan utgöra en grogrund till innovativa och skapande processer som involverar såväl enskilda individer, som de mindre och större företagens engagemang. Här krävs också främjandet av nya offentliga upphandlingsregler som är så utformade att de främjar innovativa idéer att växa fram i stället för att fortsatta upphandlingar av det som är redan gammalt och redan beprövat.
Det offentliga systemet måste lära sig att upphandla tjänster som främjar innovationer och nya partnerskapsrelationer. Även den framtida forskningen om vård och omsorg måste i allt större utsträckning främja patienternas delaktighet till äganderätten av den information som berör patienternas egen livskvalitet.

Dan-brandstrom-signatur

Dan Brändström

Dela gärna den här sidan: