Forska!Sverige

Jag vill argumentera för att satsa ännu mera offensivt på medicinsk forskning

Leif JohanssonStyrelseordförande AstraZeneca