Forska!Sverige

Kom igen Sverige!

Publicerad: 2012-02-21

 Hans Bergström Hans Bergström är docent i statsvetenskap och tidigare utgivare för Dagens Nyheter. Han är ursprunglig initiativtagare till Forska!Sverige.


Hans Bergström
Hans Bergström är docent i statsvetenskap och tidigare utgivare för Dagens Nyheter. Han är ursprunglig initiativtagare
till Forska!Sverige.

Sverige var extraordinärt på det medicinska området. På inget annat större fält har svensk forskning varit lika framträdande internationellt. Världsprodukter utvecklades i informellt samspel mellan entreprenörer/företag och sjukvård/forskning (pacemakern, titanimplantaten, läkemedel som Losec och astmamedicinen Pulmicort, Elektas strålkirurgi, Gambros njurdialys, etcetera). Stora företag växte fram, Astra och Pharmacia, som kunde satsa miljarder på FoU i Sverige. I deras hägn byggdes kompetenscentra och frodades även mindre bioteknikföretag. Patienterna kunde räkna med att få del av det senaste i medicinsk teknik. En hög andel läkare tog forskarexamen och förde samman praktik med forskning.

 

Detta var då. Sverige har misskött sin gamla styrka under senare decennier. Den medicinska forskningen är inte lika världsledande. Sjukvården har blivit mindre gästvänlig för klinisk forskning och tester. Det goda informella samspelet med näringslivet har brutits. Risken har ökat att hela arvet förskingras, när huvudkontor inte längre ligger i Sverige. Svenska patienter kan inte vara säkra på att få del av det främsta i nya behandlingar. Ett aktuellt exempel är de krämer som mobiliserar immunförsvaret mot hudcancer – ett fantastiskt genombrott, men som svenska landsting inte anser sig ha råd med. Svensk vård har gått från att vara en tidig till att bli en sen introduktör av innovationer.

 

Forska!Sverige är ett forum och ett redskap för alla som vill vända den här utvecklingen. En del är patienter eller lever nära människor som intensivt behöver de medicinska framstegen. Alla känner vi för vårt Sverige. Vi vill att Sverige ska komma igen, på ett fält där det verkligen finns en gammal styrka att bygga på för framtiden.

 

Vem är däremot? Troligen ingen. Ändå har det som behöver göras inte blivit av, sådant som att rejäla resurser avsätts till klinisk forskning, där Sverige har särklassiga förutsättningar. Sådant som att vi effektivt utnyttjar och utvecklar våra världsunika kvalitetsregister, återskapar det goda samarbetet företag/sjukvård kring utvecklingsprojekt, höjer meritvärdet för forskning inom vården, underlättar tillstånd och annan administrativ hantering av kliniska tester, tar full hänsyn till nyttan för patienterna av nya läkemedel och metoder i stället för att stoppa dem på snäva budgetgrunder.

 

Ingen är nog emot. Men det krävs uppenbarligen någon som riktar uppmärksamheten på vad som behöver göras, också någon som identifierar sidoeffekter av olika beslut. Om människor bara visste hur mycket dumheter och hur stor skada som åstadkoms utan ond vilja, bara för att man helt enkelt ”inte tänkte på den där aspekten”.

 

Våra ledande politiker behöver också hjälp att förstå att många väljares intresse faktiskt sträcker sig längre än till den egna plånboken. Att vara en ”forskningens och medicinens främjare”, kanske rentav bli hedrad som en sådan av Forska!Sverige, är ingen dålig förknippning för den som vill vinna allmänhetens förtroende och stöd. Vi välkomnar politisk konkurrens om titeln!

Hans-Bergstrom-sign

Hans Bergström

Dela gärna den här sidan: