Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Forska!Sverige kommenterar årets Nobelpris i kemi

Forska!Sverige gratulerar årets Nobelpristagare i kemi, Frances H. Arnold, George P. Smith och Sir Gregory P. Winter för utvecklingen av genetiska förändringar som kan användas som verktyg för att lösa…

Forska!Sveriges kommentar inför valet

Hör riksdagspartiernas forskningspolitiska talespersoner i Vetenskapsradions utfrågning inför valet. Länk till utfrågning. Bland annat svarade politikerna på varför man som väljare ska rösta på deras parti baserat på forskningspolitiken. Läs…

Regeringen lanserar färdplan för life science

För att möta framtidens samhällsutmaningar och behålla en konkurrenskraftig life science-sektor har regeringen idag lanserat en färdplan för life science, som grund för kommande nationella strategi. Färdplanen prioriterar tre områden;…

Stort intresse för digitalisering av vårddata

I maj 2018 arrangerade Forska!Sverige och dess medlemsförening ”Agenda för hälsa och välstånd” ett seminarium som bjöd på viktiga samtal med utgångspunkt från vår rapport ”Vårddata – hög tid att…

Forska!Sveriges debatt & mingel i Almedalen

Vårdfrågan är central för väljarna och de politiska partierna valåret 2018. Utmaningar som ojämlik vård, onödiga vårdskador & långsam introduktion av nya metoder kräver kraftfulla åtgärder. Men, hur ser partiernas…

Forska!Sveriges nya opinionsundersökning

Väljarna tydliga – 81 procent vill öka investeringarna på medicinsk forskning, visar Forska!Sveriges nya opinionsundersökning. Men, kommer det synas i kommande regerings budget? Vår egen och våra närståendes hälsa är…