Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Nytt faktablad: Demenssjukdomar

Hur vanligt är det med demenssjukdomar i Sverige? Hur många är drabbade? Vad kostar det samhället? Och hur kan forskning förbättra livet för de drabbade? Det kan du läsa om…

Forska!Sverige-dagen 2018

”Artificiell intelligens som verktyg för hälsa – hur långt har vi kommit i Sverige och vilka möjligheter finns?” Det var fokus för diskussionerna under en fullspäckad eftermiddag på Forska!Sverige-dagen 2018.…

Betty Malmberg tilldelas Forska!Sveriges politikerutmärkelse

Betty Malmberg får 2018 års utmärkelse till förtjänt politiker. Forska!Sverige vill med detta uppmärksamma hennes betydelsefulla och uthålliga arbete för att stärka Sverige som forskningsnation. – Betty Malmberg väjer inte…

Lars Edvinsson tilldelas Forska!Sveriges forskarutmärkelse

Stiftelsen Forska!Sveriges forskarutmärkelse 2018 tilldelas professor Lars Edvinsson vid Lunds universitet. Utmärkelsen uppmärksammar professor Edvinssons idoga grundforskning och banbrytande upptäckt, som har lett fram till konkret nytta genom nya läkemedel…

Debattartikel av Forska!Sverige i Dagens Samhälle

Inför riksdagsvalet uppmanade stiftelsen Forska!Sverige de politiska partierna att prioritera medicinsk forskning och medborgarnas hälsa. Partierna svarade mycket positivt på våra förslag. Nu förväntar vi oss att den kommande regeringen…

Forska!Sveriges generalsekreterare modererar Bioscience 2018

Internationella Bioscience 2018, 7e november, innehåller en rad intressanta föreläsningar med inriktning på ny teknik och applikationer samt de senaste resultaten inom forskning. Evenemanget tillhandahåller även en plattform för möten…