Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


34 organisationer samverkar för hälsa och välstånd

I syfte att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, vård och företagande förnyar nu 34 organisationer sin samverkan inom ramen för ”Agenda för hälsa och välstånd”. Föreningen leds av stiftelsen Forska!Sverige…

Välkommen att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev

I vårt senaste nyhetsbrev kan ni ta del av en ny rapport om värdet av forskning, en ny one-pager om precisionsmedicin, vår nya intervjuserie och flera debattartiklar. Vi uppmärksammar även…

Regeringen har presenterat en nationell life science-strategi

Den 12e december presenterade Regeringen en ny life science-strategi. Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd har ingått i Regeringens samverkansgrupp som bidragit till arbetet med life science-strategin. Strategin innehåller bra ambitioner…

Seminarium i riksdagen och ny rapport

Vad krävs av politiken för att Sverige ska kunna leverera högre utbildning och forskning av högsta kvalitet? Det är en utav frågorna som diskuteras när ministern för högre utbildning och…

Svenska folket vill satsa på medicinsk forskning

Allmänheten vill prioritera medicinsk forskning i statsbudgeten, men frågan faller mellan stolarna på både statlig och regional nivå. Regeringen måste agera, Sveriges långsiktiga välstånd hänger på det. Det skriver vi…

Ny one-pager om Precisionsmedicin

Vi är mitt uppe i ett paradigmskifte för sjukvården, inte minst tack vare framstegen inom precisionsmedicin. Med precisionsmedicin kan vi få effektivare behandlingar, färre vårdskador och ökad överlevnad. Men, för…

Ny intervjuserie: I samtal med

I intervjuserien "I samtal med" träffar Forska!Sverige politiker och aktörer som arbetar för att Sverige fortsatt ska ligga i framkant gällande forskning, utveckling och vård. En ny intervju kommer publiceras…