Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Välkommen att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev

I detta nyhetsbrev kan vi berätta att 34 organisationer förnyar sin samverkan i ”Agenda för hälsa och välstånd” i syfte att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, vård och företagande. De…

Intervjuserie: I samtal med Forska!Sverige

I intervjuserien "I samtal med Forska!Sverige" träffar vi några av de politiker och aktörer som arbetar för att Sverige ska ligga i framkant gällande forskning, utveckling och vård. Vi som…

Uppdaterat faktablad om hjärt-kärlsjukdomar

I Forska!Sveriges uppdaterade faktablad om hjärt-kärlsjukdomar hittar du konkreta exempel på hur forskning räddar liv och sparar pengar. Utöver fakta om vilka som berörs, vad det kostar samhället samt hur…

34 organisationer samverkar för hälsa och välstånd

I syfte att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, vård och företagande förnyar nu 34 organisationer sin samverkan inom ramen för ”Agenda för hälsa och välstånd”. Föreningen leds av stiftelsen Forska!Sverige…

Välkommen att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev

I vårt senaste nyhetsbrev kan ni ta del av en ny rapport om värdet av forskning, en ny one-pager om precisionsmedicin, vår nya intervjuserie och flera debattartiklar. Vi uppmärksammar även…

Regeringen har presenterat en nationell life science-strategi

Den 12e december presenterade Regeringen en ny life science-strategi. Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd har ingått i Regeringens samverkansgrupp som bidragit till arbetet med life science-strategin. Strategin innehåller bra ambitioner…