Forska!Sverige

Vi ska stärka svensk industri och svensk konkurrenskraft för att på det sättet få fler jobb och fler investeringar här i Sverige

Helene Hellmark KnutssonMinister för högre utbildning och forskning

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Regeringen etablerar ett permanent life science-kontor

Ministern för högre utbildning och forskning, närings- och innovations­ministern och socialministern meddelar idag att ett permanent life science-kontor kommer etableras. Syftet är att samordna politiken, tydliggöra prioriteringarna och ytterligare höja…

Debatt: Antalet cancerfall i Sverige fortfarande högt

Antalet cancerfall i Sverige är fortfarande högt visar ny statistik från Socialstyrelsen. Det behövs mer förebyggande arbete och diagnostik för att bromsa den negativa trenden. Samtidigt måste vi införa nya…

Australien startar globalt nätverk för digital hälsa

I februari genomförs det första mötet i ett nyetablerat globalt nätverk för utbyte av erfarenheter och kunskap från arbete med nationella riktlinjer och program för digitalisering av hälso- och sjukvården.…

Debattartikel av Forska!Sverige i Dagens Samhälle

Inför valet i september 2018 uppmanar stiftelsen Forska!Sverige de politiska partierna att prioritera medborgarnas hälsa. Genom att stärka och dra nytta av medicinsk forskning kan vi möta utmaningarna inom vården…

En julhälsning

Julen står inför dörren och vi ser med glädje tillbaka på ett händelserikt år som rundades av med en granskning av regeringens arbete med life science. Resultatet presenteras i ”Statusrapport…

Forska!Sverige söker kommunikationsansvarig. Viktigt och utvecklande jobb för dig som vill bygga upp en kommunikationsverksamhet med syfte att öka kunskapen om värdet av medicinsk forskning för hälsa och välstånd. Tjänstebeskrivning