Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Forska!Sverige kommenterar budgeten för 2021

Regeringen uttalar att satsningar på forskning är avgörande för Sveriges konkurrenskraft och återstart av ekonomin efter coronapandemin. Vi håller med och det kräver att regeringen i den kommande forskningspolitiska propositionen…

Debatt: Hög tid att prioritera medicinsk forskning

Inget av Sveriges partier har hittills uttalat att medicinsk forskning bör vara en prioritet i budgeten för år 2021. Det är häpnadsväckande ett år då hela världen sätter sitt hopp…

Life science-dagen

Den 24 augusti samlades riksdagsledamöter från nästan alla partier för att höra medicinska forskare presentera nya framsteg och för att samtala om förutsättningarna för forskning i Sverige. Ökade resurser till…

Ny opinionsundersökning

En ny Sifo-undersökning visar att 83 procent anser att det är viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning. Nära 80 procent vill öka de statliga…

DEBATT: Avgörande att Sverige samordnar vårddata

"Med nationellt samordnad hälso- och vårddata skulle Sverige få bättre möjligheter att hantera pandemier och liknande hälsohot", det skriver vi med flera i Svenska Dagbladet. Läs debattartikeln här. Läs Sifo-undersökningen…

DEBATT: Regeringen måste satsa mer på medicinsk forskning

"Ny statistik visar att statens finansiering av medicinsk forskning minskade under 2019 jämfört med 2018. Samtidigt visar en färsk Sifo-undersökning att allmänheten vill att regeringen satsar mer på medicinsk forskning."…

Forska!Sveriges Lägesrapport år 2020

Idag presenterar vi en ny lägesrapport som visar att statens finansiering av medicinsk forskning minskade under år 2019, jämfört med föregående år. Samtidigt visar en färsk Sifo-undersökning att allmänheten vill…

Kortfilm om framtidens kliniska forskning

Det är otroligt mycket som händer inom medicinsk forskning nu. Utvecklingen sker i en snabb takt och för med sig möjligheter att hjälpa patienter som vi förut bara kunde drömma…