Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Regeringen lanserar färdplan för life science

För att möta framtidens samhällsutmaningar och behålla en konkurrenskraftig life science-sektor har regeringen idag lanserat en färdplan för life science, som grund för kommande nationella strategi. Färdplanen prioriterar tre områden;…

Stort intresse för digitalisering av vårddata

I maj 2018 arrangerade Forska!Sverige och dess medlemsförening ”Agenda för hälsa och välstånd” ett seminarium som bjöd på viktiga samtal med utgångspunkt från vår rapport ”Vårddata – hög tid att…

Forska!Sveriges debatt & mingel i Almedalen

Vårdfrågan är central för väljarna och de politiska partierna valåret 2018. Utmaningar som ojämlik vård, onödiga vårdskador & långsam introduktion av nya metoder kräver kraftfulla åtgärder. Men, hur ser partiernas…

Forska!Sveriges nya opinionsundersökning

Väljarna tydliga – 81 procent vill öka investeringarna på medicinsk forskning, visar Forska!Sveriges nya opinionsundersökning. Men, kommer det synas i kommande regerings budget? Vår egen och våra närståendes hälsa är…