Forska!Sverige

Den som säger att vi har tillräckligt med pengar till medicinsk forskning har inte fantasin att se vilka enorma möjligheter som finns att förbättra människors liv och samhället

Lars KlareskogProfessor KI

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Stark uppslutning vid Agendas årsmöte

Årsmötet med "Agenda för hälsa och välstånd" bjöd på inspirerande diskussioner och strategier för framtiden. Bland deltagarna fanns bland annat nytillskotten Region Östergötland och Karolinska Institutet. ”Agenda för hälsa och…

Manifestation för forskning!

Den 14 april deltog vi och tusentals andra runt om i världen i en manifestation för vetenskapen. Vårt samhälle bygger på resultat från forskning. Samhället och forskarna behöver varandra för…

Forska!Sverige stärker styrelsen

Forska!Sverige har valt in tre nya ledamöter till stiftelsens styrelse. Stefan Jacobson, Gunilla Westergren-Thorsson och Sara Riggare är nya styrelseledamöter 2018. – Forska!Sveriges nya styrelseledamöter tar med sig unika erfarenheter…

Snabbare tillstånd för klinisk forskning

Det ska bli både enklare och gå fortare att få tillstånd för kliniska läkemedelsprövningar inom EU, meddelar Regeringen idag. För att den nya EU-förordningen ska få avsedd effekt i Sverige…

Regeringen etablerar ett permanent life science-kontor

Ministern för högre utbildning och forskning, närings- och innovations­ministern och socialministern meddelar idag att ett permanent life science-kontor kommer etableras. Syftet är att samordna politiken, tydliggöra prioriteringarna och ytterligare höja…

Debatt: Antalet cancerfall i Sverige fortfarande högt

Antalet cancerfall i Sverige är fortfarande högt visar ny statistik från Socialstyrelsen. Det behövs mer förebyggande arbete och diagnostik för att bromsa den negativa trenden. Samtidigt måste vi införa nya…

Australien startar globalt nätverk för digital hälsa

I februari genomförs det första mötet i ett nyetablerat globalt nätverk för utbyte av erfarenheter och kunskap från arbete med nationella riktlinjer och program för digitalisering av hälso- och sjukvården.…

Debattartikel av Forska!Sverige i Dagens Samhälle

Inför valet i september 2018 uppmanar stiftelsen Forska!Sverige de politiska partierna att prioritera medborgarnas hälsa. Genom att stärka och dra nytta av medicinsk forskning kan vi möta utmaningarna inom vården…