Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Almedalsveckan 2019

Forska!Sverige var på plats i Visby under Almedalsveckan. Vi arrangerade två egna event och vår generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd deltog som talare på andra seminarium och rundabordssamtal. Bilder, videoklipp och…

Välkomna att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev

I vårt senaste nyhetsbrev kan ni ta del av flera nysläppta rapporter, debattartiklar och event. Vi bjuder även in till våra två seminarier i Almedalen där ni får möjlighet att…

Öka investeringarna i medicinsk forskning

Regeringen uttalade nyligen en ambition att Sverige ska vara en ledande life science-nation. Även allmänheten anser att Sverige ska vara världsledande när det gäller medicinsk forskning. Samtidigt visar en ny…

Forska!Sveriges lägesrapport 2019

De statliga investeringarna i forskning och utveckling (FoU) minskar i förhållande till BNP. Kliniska läkemedelsprövningar har mer än halverats sedan år 2004. Det är två exempel på negativa trender som…

Agera för en bättre sjukvård, Lena Hallengren

"Vi ligger efter jämförbara länder vad gäller grundläggande politiska åtgärder som krävs för att dra nytta av precisionsmedicin. Vi manar därför regeringen att prioritera frågan, lära av andra länder och…

Forska!Sverige modererar politikerpanel på FOKUS Patient

Den 17 maj är Forska!Sveriges generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd inbjuden som moderator till konferensen FOKUS Patient. Panelen består av politiker från riksdag och region, och "patientinflytande" är fokus för diskussionerna…