Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Newsrelease

Forska!Sverige välkomnar den nya satsningen på medicinsk forskning som Jan Björklund tillkännagjorde den 3/4. Science for Life Labs ska genom bidrag från AstraZeneca och Wallenbergstiftelsen utökas och bli ett nationellt…

Annie Lööf tar tag i life science

Annie Lööf tar nu tag i life science och ska bl.a. ta fram en motsvarighet till Storbritanniens life science strategi. Mycket välkommet! Läs mer