Forska!Sverige

Åtstramning ökar nationella kostnader

Publicerad: 2012-03-12

Regeringen baserar en stor del av sin politik på den så kallade arbetslinjen, vars syfte är att få fler personer i arbete, med den goda logiken att fler personer i arbete ökar landets välstånd.

 

Generalsekreterare Forska!Sverige

Generalsekreterare Forska!Sverige

Läs hela krönikan på Life Science Sweden.

Dela gärna den här sidan: