Forska!Sverige

Kan vi skapa en helhet som är större än summan av delarna?

Publicerad: 2014-03-05

Under de senaste åren har vi haft en livlig och rörande ense debatt i Sverige om behovet av satsningar inom life science inkluderande akademi, industri och sjukvård. Life science är en svensk paradgren där vi har varit och är framgångsrika även internationellt sett. Den senaste forskningsproppen adderade resurser och åtgärder för att ytterligare stärka Sverige och svensk forskning.

Anders-Ekblom

Anders Ekblom
Senior rådgivare, styrelseledamot

Många aktörer håller på att genomföra sina idéer. Andra har ägnat sin tid åt att arbeta fram strategier för life science och VINNOVA är mitt i arbetet med strategiska innovationsområden. En spännande trend är att rekryteringen av utländska toppforskare börjar komplettera kompetensuppbyggnaden på våra universitet allt för att stärka den forskning som bedrivs i Sverige.

2013 avslutades med den statliga utredningen om nationell samordning av kliniska studier – starka tillsammans.  I utredningen beskrivs förtjänstfullt utvecklingen i Sverige i ljuset av vad som hänt internationellt. Inget land är opåverkat av omvärlden och life science är en starkt globaliserad och konkurrensutsatt sektor.

Mitt i denna accelererande utveckling har vi med stor energi inom olika delar av vårt ekosystem optimerat och byggt de olika delarna – biobanker, kvalitetsregister, SciLifeLab och strategier som skapar förutsättningar för internationell toppforskning. Men om vi som utredningen föreslår – skall bli starka tillsammans behöver vi sätta igång arbetet att optimera helheten och inte bara delarna. Hur skall vi arbeta tillsammans? Hur skall vi utnyttja de olika möjligheterna som nu växer fram på mest effektiva sätt? Finns det något exempel där flera av de delar vi har i systemet sätts ihop för att ta oss vidare?

Ett spännande projekt är 4D som genomförs i samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska Institutet. I projektet ingår fyra diagnoser av kroniska sjukdomar som artriter, bröstcancer, diabetes och hjärtsvikt. Intentionen är att följa patienterna genom hela systemet, att använda de mest moderna teknikerna – biobanker, kvalitetsregister, e-teknologier, och modern behandling för att optimera diagnos-behandling och utfall för patienterna i Stockholm. För att åstadkomma detta ingår som ett femte projekt att arbeta med hur informatiken kopplat till de olika diagnoserna kan förbättras. Det sker en utveckling av generiska modeller med beslutsstöd för patienten, vården och forskningen så att information från olika källor som exempelvis patientjournaler, kvalitetsregister och biobanker kan samordnas. Detta skapar också en viktig plattform för life-science industrin som gör regionen mer attraktiv. Även andra diagnoser kommer att kunna använda och utveckla den informatik som ingår som en del av 4D. Invånartjänster utvecklas och patienter med kroniska sjukdomar kommer att få mer kunskap om sin sjukdom och bli mer delaktiga i behandlingen. 4D inleddes under våren 2012 och kommer att pågå till 2017.

Samtidigt pågår andra spännande anslag som att använda ett kvalitetsregister (Swedeheart, Uppsala Clinical Research Center) på ett innovativt sätt för att snabbare, enklare och billigare jämföra två tekniker vid ballongdilatation vid hjärtinfarkt. Ett helt nystartat projekt inom kardiometabola sjukdomar är samarbetet mellan AstraZeneca och Karolinska Institutet för att på ett nytt sätt i samverkan industri/akademi utveckla vår kunskap. I detta projekt samlokaliseras forskargrupper från akademin och industrin för att söka lösningar på ”unmet medical needs”.

För att öka vår konkurrenskraft och bygga vidare på den position vi har i Sverige är det dags att på fler ställen och i fler projekt få ihop de olika bitarna – vi behöver inte fler strategier, vi behöver verkstad.

Det är också viktigt att vården är med på riktigt. Tid och uppgifter måste ges till de kliniska företrädarna i samverkan med akademi och industri. Det är viktigt för vården att ta ett ansvar för att utveckla sin kunskap om hälsa och ny effektiv terapi om vi skall få ihop alla nödvändiga komponenter för att skapa en fungerande life science i toppklass –där nya eller förbättrade behandlingsmetoder blir tillgängliga för patienterna. För i ett vibrerande life science-system är det väl självklart att landvinningarna också kommer till användning?

Anders-Ekblom-Signatur

Anders Ekblom

Dela gärna den här sidan: