Forska!Sverige

Forskning och utveckling inklusive innovation inom sjukvården – det är sättet att rationalisera hälso- och sjukvården i framtiden

Anders LönnbergNationell samordnare för life science

Organisation

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande stiftelse. Forska!Sverige har varken ägare eller medlemmar. Däremot har vi engagerade grundare.

Forska!Sveriges arbete finansieras genom donationer från privatpersoner och organisationer. Här kan du läsa mer om våra donatorer.

Stiftelsens styrelse har gett generalsekreteraren i uppdrag att ansvara för kansliets arbete med att genomföra Forska!Sveriges uppdrag.

Dela gärna den här sidan: