Forska!Sverige

Styrelse

Forska!Sveriges styrelse ansvarar för stiftelsens organisation och förvaltning. Styrelsen utser bland annat stiftelsens generalsekreterare och har gett denne i uppdrag att ansvara för och leda arbetet på kansliet utifrån styrelsens riktlinjer.

Olle Stendahl

Professor emeritus Linköpings universitet (Ordförande)

Lena Gustafsson

Professor emerita Umeå universitet (Vice ordförande)

Anna Nilsson Vindefjärd

Generalsekreterare
Forska!Sverige

Eugen Steiner

Partner HealthCap

Kristina Sparreljung

Generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

Göran Hägglund

Fd partiledare Kristdemokraterna & fd socialminister

Anders Ekblom

Fd VD AstraZeneca, fd styrelseordförande Karolinska universitetssjukhuset

Gunilla Westergren-Thorsson

Professor Lunds universitet

Stefan Jacobson

Överläkare, professor och f.d. VD Danderyds sjukhus

Sara Riggare

MSc, doktorand Karolinska Institutet, Spetspatient

Anders Sylvan

F.d. landstingsdirektör Västerbottens läns landsting
Dela gärna den här sidan: