Forska!Sverige

Medicinsk forskning har fantastiska möjligheter. Den kan förändra liv, den kan förändra vård, den kan förändra samhället.

Lars KlareskogProfessor KI

Samarbeten

I vårt uppdrag att förse centrala beslutsfattare med faktaunderlag och skapa ett konstruktivt diskussionsklimat för förändringar samarbetar vi med många enskilda personer och organisationer.

Vi har ett formellt samarbete med våra internationella systerorganisationer. Vårt arbete finansieras genom donationer från privatpersoner och organisationer.

Dela gärna den här sidan: