Forska!Sverige

Forskning och utveckling inklusive innovation inom sjukvården – det är sättet att rationalisera hälso- och sjukvården i framtiden

Anders LönnbergNationell samordnare för life science

Samarbeten

I vårt uppdrag att förse centrala beslutsfattare med faktaunderlag och skapa ett konstruktivt diskussionsklimat för förändringar samarbetar vi med många enskilda personer och organisationer.

Vi har ett formellt samarbete med våra internationella systerorganisationer. Vårt arbete finansieras genom donationer från privatpersoner och organisationer.

Dela gärna den här sidan: