Forska!Sverige

Agenda för hälsa och välstånd

I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige har 32 organisationer gått ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning.

Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, samverkar långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

Läs mer om samarbetet ”Agenda för hälsa och välstånd” och projektets medlemmar.

Läs vår nya rapport: Vårddata – hög tid att agera

Dela gärna den här sidan: