Forska!Sverige

Regeringen har en tydlig målsättning att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och en av världens främsta forskningsnationer

Helene Hellmark KnutssonMinister för högre utbildning och forskning

Forska!Sveriges uppgift

Forska!Sverige vill att landets stora potential tas till vara.

Forska!Sveriges uppdrag är att informera om och väcka uppmärksamhet kring betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd. Vi gör detta genom att förse centrala beslutsfattare med faktaunderlag och skapa ett konstruktivt diskussionsklimat för förändringar.

Forska!Sverige driver, bland annat, projektet ”Agenda för hälsa och välstånd” i samverkan med 30 aktörer där vi identifierar orsaker till att Sverige inte får ut mer av forskningen och presenterar 14 prioriterade åtgärder för att öka värdet av varje forskningskrona.

Vi är inspirerade av och samarbetar med Research!America som framgångsrikt drivit frågan om värdet av medicinsk forskning i över 20 år.

Forska!Sverige finansierar inte forskning.

Dela gärna den här sidan: