Forska!Sverige

Politiska inspel – Forska!Sverige

Valmanifest 2018

Ladda ner Forska!Sveriges Valmanifest 2018

Vårdprogram 2018

Ladda ner Forska!Sveriges Vårdprogram 2018

Inspel FoI-propositionen 2016

Ladda ner Forska!Sveriges inspel till FoI-propositionen 2016

Remissyttrande - En fondstruktur för innovation och tillväxt

Ladda ner Forska!Sveriges remissyttrande gällande betänkandet ”En fondstruktur för innovation och tillväxt” (SOU 2015:64)

Remissyttrande - Starka tillsammans

Ladda ner Forska!Sveriges remissyttrande gällande betänkandet ”Starka tillsammans” (SOU 2013:87)

En svensk life science-strategi

Ladda ner Forska!Sveriges åtgärdsförslag

Inspel FoI-propositionen 2012

Ladda ner Forska!Sveriges inspel till FoI-propositionen 2012

Dela gärna den här sidan: