Forska!Sverige

Vad har Sverige som andra länder inte har? – Alla våra hälsoregister som ju är en guldgruva!

Barbro WesterholmRiksdagsledamot (L)

Övrigt

Forska!Sverige arbetar för att regeringen ska utforma en bred och långsiktig strategi för att skapa bra förutsättningar för medicinsk forskning och dess tillämpning i Sverige.

För att bidra till att vi i Sverige antar en långsiktig plan för life science-sektorn har Forska!Sverige bland annat tagit fram ett underlag till en svensk life science-strategi.

Med life science menar Forska!Sverige i första hand medicinsk forskning och dess tillämpningar med syfte att skapa medicinska framsteg, industriell utveckling och bättre hälsa.

Inspel FoI-propositionen 2016

Ladda ner Forska!Sveriges inspel till FoI-propositionen 2016

Remissyttrande - En fondstruktur för innovation och tillväxt

Ladda ner Forska!Sveriges remissyttrande gällande betänkandet ”En fondstruktur för innovation och tillväxt” (SOU 2015:64)

Remissyttrande - Starka tillsammans

Ladda ner Forska!Sveriges remissyttrande gällande betänkandet ”Starka tillsammans” (SOU 2013:87)

En svensk life science-strategi

Ladda ner Forska!Sveriges åtgärdsförslag

Inspel FoI-propositionen 2012

Ladda ner Forska!Sveriges inspel till FoI-propositionen 2012

Dela gärna den här sidan: