Forska!Sverige

Drömmen: att stoppa sjukdomen innan den brutit ut!

”Det har hänt oerhört mycket inom fältet. När jag började jobba inom reumatologin för snart 30 år sedan, hade vi inte särskilt mycket att erbjuda patienterna."

”Vi kan ännu idag inte bota sjukdomen, men vi kan bromsa sjukdomsförloppet på ett helt annat sätt!” förklarar Solveig Wållberg Jonsson, överläkare och professor i reumatologi vid Umeå universitet. Solveig nämner till exempel de nya biologiska läkemedlen, som verkar genom att hämma centrala mekanismer i inflammationen, som gjort stor skillnad för patienterna.

Reumatism är ett samlingsnamn för många olika sjukdomar, med kronisk värk som gemensam nämnare. Den vanligaste reumatiska sjukdomen är ledgångsreumatism, eller RA, som uppstår när kroppens eget immunförsvar angriper lederna vilket leder till en kronisk inflammation som förstör ben och brosk. Förloppet kan vara mycket handikappande om man inte lyckas stoppa upp inflammationen. Sjukdomen drabbar inte enbart lederna. “Vår forskning har visat att våra patienter även löper betydligt större risk att drabbas av och dö i hjärt-kärlsjukdomar. Sådan ”samsjuklighet” adderar till den totala bördan för patienterna, så det är väldigt viktigt att förstå och tackla även denna del av sjukdomen”, menar Solveig.

Idag vet man att det är viktigt att starta behandlingen så snabbt som möjligt. ”Drömmen vore att kunna upptäcka tecken på sjukdomen redan innan den brutit ut och stoppa den”, säger Solveig. Här pekar hon på de svenska kvalitetsregistren och biobankerna som källor till kunskap. Med hjälp av dessa kan vi hitta biomarkörer som dels kan användas för att identifiera patienternas sjukdom tidigt, dels för att kunna utveckla och individanpassa behandlingen. Biobankerna kan även vara nyckeln till att förstå de bakomliggande orsakerna till sjukdomen. ”Kan vi förstå mekanismerna bakom sjukdomen så tror jag vi kommer kunna bota RA i framtiden”, säger Solveig.

Dela gärna den här sidan: