Forska!Sverige

Klinisk forskning - för patienternas skull

Boel Mörck är verksamhetschef på reumatologiska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Här berättar hon om vikten av att bedriva patientnära forskning och vilken betydelse det kan ha för patienterna.

Dela gärna den här sidan: