Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Anna Nilsson Vindefjärd medverkar i Sjukvårdspodden

Antalet kliniska prövningar i Sverige har halverats de senaste 10 åren, varför? Det diskuterar vår generalsekreterare Anna Nilsson Vindefjärd tillsammans med Karin Eriksson, forskningschef på Cancerfonden, Anna Mannfalk, regionråd i…

Välkommen att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev

10 förslag för hur Sverige, genom medicinsk forskning & utveckling, kan stå bättre rustat inför framtida hälsohot, ett nytt faktablad om neurologiska sjukdomar och presentation av nya ledamöter – det…

Nytt faktablad: Neurologisk sjukdom

Hur vanligt är det med neurologisk sjukdom i Sverige? Vad kostar det? Hur kan medicinsk forskning och utveckling bidra till att rädda liv och spara pengar? Den 30 maj, på…

Forska!Sverige söker en Digital Kommunikatör

Är du intresserad av att bidra till ökad kunskap om värdet av medicinsk forskning hos politiker och andra beslutsfattare? Har du tidigare erfarenhet av att jobba med omvärldsbevakning och målgruppsanpassad…

Välkommen att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev

Året har inletts med en rad aktiviteter tillsammans med vår medlemsförening ”Agenda för hälsa och välstånd”. Under ett riksdagsseminarium den 4 februari presenterade vi en ny rapport där vi granskar…