Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Forska!Sveriges aktiviteter inför valet 2022

Väljare och politiker är överens om att Sverige ska vara en världsledande medicinsk forskningsnation. Investeringarna minskar dock i förhållande till BNP. Det håller inte om vi ska kunna hantera utmaningarna…

Välkommen till våra event i Almedalen!

I år är vi på plats under Almedalsveckan och arrangerar ett flertal seminarier och mingel med spännande talare och intressanta paneldiskussioner. Vi har ett begränsat antal platser som försvinner snabbt,…

Ny rapport: Granskningsrapport 2021

I en ny rapport granskar Forska!Sverige och ”Agenda för hälsa och välstånd” regeringens arbete med att stärka life science-systemet i Sverige. I vår årliga granskningsrapport synliggör vi vad regeringen gjort…

Kortfilm: Precisionshälsa – vägen framåt!

Svensk hälso- och sjukvård står inför ett paradigmskifte. Tack vare precisionshälsa kan vi få bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser.