Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Välkommen att ta del av Forska!Sveriges nyhetsbrev

Julen står för dörren och vi ser tillbaka på en höst där vi genomfört flera aktiviteter för att öka förståelsen för värdet av medicinsk forskning och utveckling. Vi har presenterat…

Nytt faktablad om diabetes

Hur vanligt är det med diabetes i Sverige? Vad kostar sjukdomen? Hur kan medicinsk forskning och utveckling bidra till att spara pengar och förbättra livet för de drabbade? Den 14…

Nytt faktablad om osteoporos

Hur vanligt är det med osteoporos i Sverige? Vad kostar sjukdomen? Hur kan medicinsk forskning och utveckling bidra till att spara pengar och förbättra livet för de drabbade? Den 20…

8 satsningar på “Centres of Excellence”

Forska!Sverige har sammanställt svenska och internationella satsningar på ”Centres of Excellence” och beskrivit struktur, funktion med mera. Detta dokument innehåller inga slutsatser eller rekommendationer från Forska!Sverige, utan utgör ett sammanfattande…

Nytt faktablad om reumatiska sjukdomar

Hur många lever med reumatiska sjukdomar i Sverige? Vad kostar det samhället? Hur kan medicinsk forskning och utveckling bidra till att förbättra livet för de drabbade och samtidigt spara pengar?…