Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Anne Carlsson krönika

Det måste bli ett slut på jantelagar och egenintressen om Sverige inte ska fortsätta tappa mark när det gäller den kliniska forskningen. Läs krönikan

Nobelpristagare Bengt Samuelsson

Nobelpristagare Bengt Samuelssons berättelse om hur svensk forskning lett till både vetenskaplig ära och enorm nytta i kampen mot sjukdomar. Läs krönikan.

Europas behov av svensk industri och innovationskraft

Forska!Sverige i samtal om Sveriges innovationskraft på Europaparlamentets informationskontor, den 28/5. Talare Stefan Löfven (S) och Håkan Ekengren (C), med inlägg av eu-parlamentarikerna Kenth Johansson och Marita Ulvskog. I panelen:…

Medelmåtta eller Nobelpristagare?

1 juni bjuder Kommissionen för jämlik vård in till seminarium om innovationer i svensk vård. Moderator Lars Adaktusson och i panelen bl a statssekr. Näringsdep. Håkan Ekengren, generalsekreterare Forska!Sverige Anna Nilsson…

Forska!Sverige på Tillväxtdagarna i Malmö

Ingvar Carlsson levererade  ett insiktsfullt brandtal om forskningens betydelse för ett gott samhälle. I panelen deltog Anders Ekblom,VD AstraZeneca, Mikael Damberg, Gruppledare i  Socialdemokraterna i riksdagen, Per Eriksson Rektor Lunds…