Forska!Sverige

Aktuellt

Aktuellt hos Forska!Sverige


Alliansen Fokuserar på Life Science!

Regeringens budgetsatsningar på forskning och life science är viktiga och efterlängtade. I det nuvarande ekonomiska läget är det helt rätt att göra investeringar som stärker ekonomin och välfärden. Läs Generalsekreterarens…

Seriös satsning krävs för att nå regeringens forskningsmål

Forska!Sverige välkomnar de intentioner för svensk forskning som utbildningsminister Jan Björklund presenterar på DN Debatt i dag. Se artikel här.  Regeringens förslag till strukturförändringar är efterfrågade, men för att göra Sverige…

Sverige som ledande forskningsnation inom Life Science

Rundabordssamtal i Almedalen där Forska!Sveriges generalsekretarare Anna Nilsson Vindefjärd deltog. I samtalen delog även bl.a. Lars Leijonborg (fp) & Ibrahim Baylan (s). Se sammanfattning och foton här.

Forska!Sverige på Almedalens forskningsscen,

på temat  "Vård i världsklass kräver forskning i världsklass". I diskussionen med beslutsfattare ingick bl a regeringens samordnare för life science, Lars Leijonborg och statssekreterare Håkan Ekengren.

Anne Carlsson krönika

Det måste bli ett slut på jantelagar och egenintressen om Sverige inte ska fortsätta tappa mark när det gäller den kliniska forskningen. Läs krönikan