Forska!Sverige

Grundarkrönikor

Här kan du läsa krönikor skrivna av Forska!Sveriges grundare. Längre ner på denna sida, eller i menyn till vänster hittar du äldre krönikor.


Februari 2012 – Hans Bergström, Kom igen Sverige!

Sverige var extraordinärt på det medicinska området. På inget annat större fält har svensk forskning varit lika framträdande internationellt. Världsprodukter utvecklades i informellt samspel mellan entreprenörer/företag och sjukvård/forskning (pacemakern, titanimplantaten,…