Forska!Sverige

Oktober 2016 – Anna Nilsson Vindefjärd: “Framtidsinvestering i forskning minskar kostnadsökningar inom vården”

Publicerad: 2016-10-21

Anna Nilsson Vindefjärd Generalsekreterare Forska!Sverige

Anna Nilsson Vindefjärd
Generalsekreterare Forska!Sverige

Sverige har bättre förutsättningar än de flesta andra länder att göra en ordentlig framtidssatsning på medicinsk forskning och utveckling, där vi genom att dra nytta av innovationer kan begränsa kostnadsökningarna inom vården.

Jag trodde aldrig jag skulle se något liknande på högsta nivå i USA. Presidentkampanjen chockar nog de flesta och många med mig konstaterar att vi kan vara tacksamma över att våra svenska politiker är bättre än så.

Men räcker det? Var borde vi som väljare lägga ribban för politiska ledare? Partiledardebatter som saknar både statsmannaskap och visioner för framtiden gör mig orolig. När samtalen och även politiken blir reaktiv och angreppen mer personliga än sakliga, är risken oerhört stor att vi tappar bort det långsiktiga perspektivet.

Vård och hälsa är en stor utgiftspost i statens budget. Dessutom en utgift som fortsätter att öka i takt med en åldrande befolkning. Politikerna kommer med exempel på hur patienter far illa och menar att det behövs “mer till vården”. Självklart måste mycket justeras, exempelvis att patienter ska kunna få snabbare tillgång till vård. Men det i sig är inte svaret på hur vi minskar den ohälsa som gör att vårdkostnaderna till slut kommer bli så höga att tillgången måste begränsas än mer.

Vi får inte hamna i det läget! Våra svenska politiker måste nu, en gång för alla, aktivt arbeta för att öka hälsan i samhället på lång sikt, så att vi har råd att ge vård av hög kvalitet till dem som behöver det även i framtiden. Det handlar om att stärka forskning och innovation och kontinuerligt dra nytta av den för ökad prevention, bättre diagnostik och effektivare behandlingar.

Läs hela krönikan på LIFe-time.se.

 

Dela gärna den här sidan: