Forska!Sverige

Members of "Agenda for Health and Prosperity"

In 2015 Research!Sweden created the membership organization “Agenda for Health and Prosperity” where 35 organizations, representing academia, healthcare, industry, patient advocacy and other interest groups, collaborate to improve the conditions for medical research, business and healthcare. A main task is to provide evidence-based proposals for policy makers.

The “Agenda for Health and Prosperity” consists of the following members:

 • Apotekarsocieteten (The Swedish Pharmaceutical Society)
 • Arthur D. Little
 • Astma- och Allergiförbundet (The Asthma and Allergy Association)
 • Bayer
 • Cancerfonden (The Cancer Foundation)
 • Diabetes Sverige (Diabetes Sweden)
 • Hjärt-Lungfonden (The Heart-Lung Foundation)
 • Janssen
 • Karolinska Institutet
 • LIF – de forskande läkemedelsföretagen (LIF – The Research-based Pharmaceutical Industry in Sweden)
 • Läkemedelsverket (The Swedish Medical Products Agency)
 • Medicinska fakulteten, Linköpings universitet (Faculty of Medicine and Health Sciences, Linköping University)
 • Medicinska fakulteten, Lunds universitet (Faculty of Medicine, Lund University)
 • Medtronic
 • MSD
 • Naturvetarna
 • Neuroförbundet (The Neuro Association)
 • Nätverket mot cancer (The Network against Cancer)
 • Pfizer
 • Region Kalmar län
 • Region Stockholm
 • Region Västerbotten
 • Region Örebro Län
 • Region Östergötland
 • Reumatikerförbundet (The Rheumatism Association)
 • Riksförbundet HjärtLung (The National Heart and Lung Association)
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset (Sahlgrenska University Hospital)
 • Svenska Läkaresällskapet (The Swedish Medical Society)
 • Sveriges Farmaceuter (Sweden’s pharmacists)
 • Sveriges Ingenjörer (Engineers of Sweden)
 • Sveriges läkarförbund (The Swedish Medical Association)
 • TLV (The Dental and Pharmaceutical Benefits Agency)
 • Umeå universitet (Umeå University)
 • Uppsala universitet (Uppsala University)
 • Örebro universitet (Örebro University)
Please share this page