Forska!Sverige

Medlemmar i Agenda för hälsa och välstånd

I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige har 35 organisationer gått ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning.

Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, professions-, patient- och andra intresseorganisationer, samverkar långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

”Agenda för hälsa och välstånd” består av följande medlemmar:

 • Apotekarsocieteten
 • Arthur D. Little
 • Astma- och Allergiförbundet
 • Bayer
 • Cancerfonden
 • Diabetesorganisationen i Sverige
 • Hjärt-Lungfonden
 • Janssen
 • Karolinska Institutet
 • LIF – de forskande läkemedelsföretagen
 • Läkemedelsverket
 • Medicinska fakulteten, Linköpings universitet
 • Medicinska fakulteten, Lunds universitet
 • Medtronic
 • MSD
 • Naturvetarna
 • Neuroförbundet
 • Nätverket mot cancer
 • Pfizer
 • Region Kalmar län
 • Region Stockholm
 • Region Västerbotten
 • Region Örebro Län
 • Region Östergötland
 • Reumatikerförbundet
 • Riksförbundet HjärtLung
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Svenska Läkaresällskapet
 • Sveriges farmaceuter
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges läkarförbund
 • TLV
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet
Dela gärna den här sidan: