Forska!Sverige

Medlemmar i Agenda för hälsa och välstånd

I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige har 40 organisationer gått ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning.

Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, patienter, professioner och myndigheter, samverkar långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

”Agenda för hälsa och välstånd” består av följande medlemmar:

 • Apotekarsocieteten
 • Arthur D. Little
 • Astma- och Allergiförbundet
 • Barncancerfonden
 • Bayer
 • Cancerfonden
 • Chalmers tekniska högskola
 • Hjärnfonden
 • Hjärt-Lungfonden
 • Johnson & Johnson Innovative Medicine
 • Karolinska Institutet
 • LIF – de forskande läkemedelsföretagen
 • Luleå tekniska universitet
 • Läkemedelsverket
 • Medicinska fakulteten, Linköpings universitet
 • MSD
 • Naturvetarna
 • Neuroförbundet
 • Nätverket mot cancer
 • Pandemifonden
 • Pfizer
 • Region Kalmar län
 • Region Stockholm
 • Region Västerbotten
 • Region Örebro Län
 • Region Östergötland
 • Reumatikerförbundet
 • Riksförbundet HjärtLung
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Skånes universitetssjukhus
 • Svensk sjuksköterskeförening
 • Svenska Diabetesförbundet
 • Svenska Läkaresällskapet
 • Sveriges farmaceuter
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges läkarförbund
 • TLV
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet
Dela gärna den här sidan: