Forska!Sverige

Medlemmar i Agenda för hälsa och välstånd

I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige har 35 organisationer gått ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning.

Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, patienter, professioner och myndigheter, samverkar långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

”Agenda för hälsa och välstånd” består av följande medlemmar:

 • Apotekarsocieteten
 • Arthur D. Little
 • Astma- och Allergiförbundet
 • Bayer
 • Cancerfonden
 • Diabetesorganisationen i Sverige
 • Hjärt-Lungfonden
 • Janssen
 • Karolinska Institutet
 • LIF – de forskande läkemedelsföretagen
 • Läkemedelsverket
 • Medicinska fakulteten, Linköpings universitet
 • Medicinska fakulteten, Lunds universitet
 • Medtronic
 • MSD
 • Naturvetarna
 • Neuroförbundet
 • Nätverket mot cancer
 • Pfizer
 • Region Kalmar län
 • Region Stockholm
 • Region Västerbotten
 • Region Örebro Län
 • Region Östergötland
 • Reumatikerförbundet
 • Riksförbundet HjärtLung
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Svenska Läkaresällskapet
 • Sveriges farmaceuter
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges läkarförbund
 • TLV
 • Umeå universitet
 • Uppsala universitet
 • Örebro universitet
Dela gärna den här sidan: