Forska!Sverige

Den som säger att vi har tillräckligt med pengar till medicinsk forskning har inte fantasin att se vilka enorma möjligheter som finns att förbättra människors liv och samhället

Lars KlareskogProfessor KI

Lägesrapporter – Medicinsk forskning

Forska!Sverige sammanställer statistik över det medicinska forskningsläget i Sverige och i andra länder. Denna uppdateras kontinuerligt.

Här kan du ta del av och ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik. Du hittar bland annat statistik över:

  • Statliga anslag till forskning och utveckling
  • Tillväxttakten för forskning och utveckling
  • Utgifter för hälso- och sjukvård
  • Kliniska prövningar
  • Och mycket mer

 

Lägesrapport 2017 - Sveriges satsningar på medicinsk forskning

Ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik.

Lägesrapport 2016 - Sveriges satsningar på medicinsk forskning

Ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik.

Lägesrapport 2015 - Sveriges satsningar på medicinsk forskning

Ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik.

Dela gärna den här sidan: