Forska!Sverige

Vi har mycket styrkor att bygga på i Sverige, men vi kan absolut inte luta oss tillbaka om vi vill vara med i konkurrensen.

Helene Hellmark KnutssonMinister för högre utbildning och forskning

Lägesrapporter – Medicinsk forskning

Forska!Sverige sammanställer statistik över det medicinska forskningsläget i Sverige och i andra länder. Denna uppdateras kontinuerligt.

Här kan du ta del av och ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik. Du hittar bland annat statistik över:

  • Statliga anslag till forskning och utveckling
  • Tillväxttakten för forskning och utveckling
  • Utgifter för hälso- och sjukvård
  • Kliniska prövningar
  • Och mycket mer

 

Lägesrapport 2017 - Sveriges satsningar på medicinsk forskning

Ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik.

Lägesrapport 2016 - Sveriges satsningar på medicinsk forskning

Ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik.

Lägesrapport 2015 - Sveriges satsningar på medicinsk forskning

Ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik.

Dela gärna den här sidan: