Forska!Sverige

Agenda för hälsa och välstånds styrelse

Agenda för hälsa och välstånds styrelse är medlemsföreningens beslutande organ vid de tillfällen då föreningens årsmöte inte är samlat. Styrelsen ansvarar för medlemsföreningens angelägenheter och tillvaratar medlemmarnas intressen.

Tobias Alfvén (ordförande)

Professor i global barnhälsa vid Karolinska Institutet,
barnläkare på Södersjukhuset och ordförande för Svenska Läkaresällskapet

Margareta Haag

Ordförande för Nätverket mot cancer, förbundsordförande för Svenska Ödemförbundet

Göran Larsson

FoUI-chef Region Västerbotten
Anna Nilsson Vindefjärd

Anna Nilsson Vindefjärd

Grundare och Generalsekreterare för Forska!Sverige,
doktor i medicinsk innovationskunskap, ledamot i IVA och i Sveriges kommitté för tillämpad systemanalys

Jakob Tellgren

Vice President Nordic & Baltic Region vid MSD

Mia von Euler

Professor i neurologi,
Dekan, Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet

Robert Kronqvist

Vd för Apotekarsocieteten
Dela gärna den här sidan: