Forska!Sverige

Agenda för hälsa och välstånds styrelse

Agenda för hälsa och välstånds styrelse är medlemsföreningens beslutande organ vid de tillfällen då föreningens årsmöte inte är samlat. Styrelsen ansvarar för medlemsföreningens angelägenheter och tillvaratar medlemmarnas intressen.

Tobias Alfvén (ordförande)

Professor i global barnhälsa vid Karolinska Institutet och
barnläkare på Södersjukhuset

Margareta Haag

Ordförande för Nätverket mot cancer, förbundsordförande för Svenska Ödemförbundet

Göran Larsson

FoU-direktör vid Region Västerbotten
Anna Nilsson Vindefjärd

Anna Nilsson Vindefjärd

Grundare och Generalsekreterare för Forska!Sverige,
doktor i medicinsk innovationskunskap, ledamot i IVA och i Sveriges kommitté för tillämpad systemanalys

Mia von Euler

Professor i neurologi,
Dekan, Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet

Karin Eidolf

Sverigechef för Bayer AB Läkemedel

Niklas Arnberg

Generalsekreterare, Virus- och pandemifonden

Oili Dahl

Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

Dela gärna den här sidan: