Forska!Sverige

Agenda för hälsa och välstånds styrelse

Agenda för hälsa och välstånds styrelse är medlemsföreningens beslutande organ vid de tillfällen då föreningens årsmöte inte är samlat. Styrelsen ansvarar för medlemsföreningens angelägenheter och tillvaratar medlemmarnas intressen, samt planerar, leder och fördelar arbetet inom föreningen.

Tobias Alfvén (ordförande)

Docent global hälsa vid Karolinska Institutet,
barnläkare på Södersjukhuset och ordförande för Svenska Läkaresällskapet

Karin Elinder

Intressepolitiskt sakkunnig för vård- och forskningsfrågor vid Cancerfonden

Margareta Haag

Ordförande för Nätverket mot cancer, förbundsordförande för Svenska Ödemförbundet

Göran Larsson

FoU-chef Region Västerbotten

Anna Nilsson Vindefjärd

Grundare och Generalsekreterare för Forska!Sverige,
doktor i medicinsk innovationskunskap, ledamot i IVA och i Sveriges kommitté för tillämpad systemanalys

Jakob Tellgren

Vice President Nordic & Baltic Region vid MSD

Mia von Euler

Professor i neurologi,
Dekan, Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro universitet

Ann-Marie Wennberg

Sjukhusdirektör, Professor
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Ordförande i Nationella Vårdkompetensrådet och medlem i Nationella Innovationsrådet
Dela gärna den här sidan: