Forska!Sverige

”Agenda för hälsa och välstånd” släpper ny rapport med konkreta åtgärdsförslag till regeringen

Sverige står inför stora utmaningar med ökande kostnader och ojämlikhet inom vården. Samtidigt står sjukvården inför ett paradigmskifte där precisionsmedicin ger helt nya möjligheter. I en ny rapport presenterar "Agenda för hälsa och välstånd" konkreta åtgärdsförslag för att Sveriges befolkning ska kunna dra nytta av framstegen inom precisionsmedicin.

Läs rapporten här.

Läs en sammanfattning av åtgärdsförslagen här.

Läs debattartikeln som publicerades i Dagens samhälle i samband med lanseringen.

Läs pressmeddelandet som publicerades i samband med lanseringen.

Dela gärna den här sidan: