Forska!Sverige

Hur får Sverige ut mer av varje forskningskrona?

Vi har en vision för Sverige. Vi är redo att förverkliga visionen i samarbete med politiker och beskriver här vad organisationerna i Agenda-samarbetet är beredda att göra för att Sverige ska få ut mer av varje forskningskrona.

Aktörernas erbjudande 2016

Erbjudande-dropshadowLäs våra konkreta åtgärdsförslag och erbjudande för hur vi tillsammans kan förverkliga vår vision. Du kan även ladda ner sammanfattningen.

Vi presenterar också en utförlig sammanställning av exempel på hur forskning skapar värde i form av hälsa och ekonomisk tillväxt, samt en genomgång av andra länders satsningar inom life science.

 

 

För att nå visionen måste forsknings- och innovationssystemet i Sverige förbättras

I rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” identifierade vi orsaker till att vi inte får ut mer av forskningen och enades om 14 prioriterade åtgärder för att öka värdet av varje forskningskrona. Här följer vi upp med ett gemensamt erbjudande som beskriver vad vi i Agenda-samarbetet är beredda att göra för att åtgärderna ska bli så effektiva som möjligt och hur vi tillsammans kan bidra till att nå visionen.

Relaterat material

Dela gärna den här sidan: