Forska!Sverige

En intervjuserie om ambitionerna för medicinsk forskning och utveckling i Sverige

I intervjuserien "I samtal med Forska!Sverige" träffar vi några av de politiker och aktörer som arbetar för att Sverige ska ligga i framkant gällande forskning, utveckling och vård.

Vi som arbetar på Forska!Sverige träffar ofta politiker och beslutsfattare inom life science som arbetar för att Sverige ska ligga i framkant gällande forskning, utveckling och vård. Under 2019 mejlade vi ut förfrågningar om att delta i intervjuserien och i denna publikation presenterar vi de 32 som valde att delta. De svarade på följande frågor:

  1. Forska!Sverige arbetar för att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del. Hur arbetar du med dessa frågor?
  2. Vilken är den starkaste drivkraften för dig i ditt arbete?
  3. Vilka frågor tycker du är de viktigaste frågorna som du arbetar med just nu?
  4. Varför är det viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning?
  5. De statliga investeringarna i medicinsk forskning motsvarar idag 2 öre per vårdkrona. Vad tycker du är en lagom nivå?

Vi hoppas att intervjuserien ska ge en bild av de ambitioner som finns för att Sverige ska vara en världsledande nation vad gäller medicinsk forskning och utveckling. Man kan konstatera att vi är många som har samma mål: ökad hälsa och välstånd. Nu krävs det politisk handlingskraft och resurser för att genomföra de åtgärder som krävs för att det ska förverkligas.

 

I samtal med - en intervjuserie om ambitionerna för medicinsk forskning och utveckling i Sverige

Ladda ner intervjuserien här.

Dela gärna den här sidan: