Forska!Sverige

Medicinsk forskning och utveckling - En förutsättning för att hantera framtida hälsohot

Pandemin har visat att vårt samhälle är mycket sårbart vid oförutsedda utbrott av nya sjukdomar. Den 28 april överlämnade Stiftelsen Forska!Sverige och de 34 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” en ny rapport till regeringen med förslag om hur Sverige, genom medicinsk forskning och utveckling, kan stå bättre rustade inför nästa hälsohot.

Läs rapporten: Medicinsk forskning och utveckling – En förutsättning för att hantera framtida hälsohot

Läs sammanfattningen av rapporten

Läs debattartikeln i Dagens Nyheter

Läs pressmeddelandet

Den 6 maj samlade vi politiker och ledande life science-aktörer för att diskutera rapporten och dess åtgärdsförslag. Ta del av den inspelade diskussionen här.

Dela gärna den här sidan: