Forska!Sverige

Agenda för hälsa och välstånd

I ”Agenda för hälsa och välstånd” samlas 40 organisationer som representerar akademi, vård, näringsliv, patienter, professioner och myndigheter, för att, under Forska!Sveriges ledning, långsiktigt samarbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

Grunden till samarbetet lades under 2014-2015 när aktörerna tillsammans utarbetade 14 konkreta åtgärdsförslag i syfte att stärka life science-systemet i Sverige, för att öka både hälsa och välstånd. Förslagen presenterades i rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” vid en konferens i maj 2015. Läs mer om det inledande projektet och resultaten. Ta även del av stiftelsens och medlemsföreningens arbete under de senaste 10+1 åren i vår jubileumsskrift.

 

 

Våra mål

 

 

Rapport 2024 ”Hälsodata – till er tjänst!”

Sverige har unika förutsättningar att omsätta hälsodata till patientnytta tack vare personnummersystemet och en befolkning som vill dela sin data. Den 20 maj år 2024 presenterade de 40 organisationerna i tankesmedjan ”Agenda för hälsa och välstånd” en ny rapport med tre krafttag för att omsätta hälsodata till patientnytta. Läs även en sammanfattning av förslagen.

 

 

 

Rapport ”Agenda för hälsa och välstånd 2023”

För att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, utveckling och vård i Sverige har ”Agenda för hälsa och välstånd” tagit fram en ny rapport till regeringen som innehåller nulägesanalys och tio åtgärdsförslag med handlingsplaner, med inriktning på nuvarande mandatperiod. Läs en sammanfattning av åtgärdsförslagen.

 

 

 

Granskningsrapport 2021

Läs vår granskning av regeringens arbete med att stärka life science-systemet i Sverige. I vår årliga granskningsrapport synliggör vi vad regeringen har gjort och vad som ännu inte genomförts i linje med ”Agenda för hälsa och välstånds” 14 åtgärdsförslag. Granskningsrapporten är tänkt att fungera som ett underlag för konstruktiva samtal mellan politiker och aktörerna i life science-systemet.

 

 

Kortfilm om möjligheterna med precisionshälsa – år 2022

Svensk hälso- och sjukvård står inför ett paradigmskifte. Tack vare precisionshälsa kan vi få bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser. Följ i denna kortfilm med oss på en resa genom Sverige där vi ger 10 exempel på möjligheterna med precisionshälsa!

 

Rapport 2022 ”Precisionshälsa – vägen framåt!”

Tack vare framstegen inom precisionsmedicin och medicinskt tillämpad artificiell intelligens har vi nu goda förutsättningar att arbeta med precisionshälsa. Det kan ge oss bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser. Läs vår rapport med konkreta mål för att Sveriges befolkning ska kunna dra största möjliga nytta av precisionshälsa. Ta även del av en sammanfattning av rapporten.

 

Rapport 2021 ”Medicinsk forskning och utveckling – En förutsättning för att hantera framtida hälsohot”

Pandemin har visat att vårt samhälle är mycket sårbart vid oförutsedda utbrott av nya sjukdomar. ”Agenda för hälsa och välstånd presenterar i en rapport 10 åtgärdsförslag som bör prioriteras för att Sverige ska kunna dra bättre nytta av forskning och utveckling, och därmed stå bättre rustat inför framtida hälsohot. Läs förslagen i vår rapport eller i en sammanfattning av rapporten.

 

 

 

Granskningsrapport 2020

Läs vår granskning av regeringens arbete med att stärka life science-systemet i Sverige. I vår årliga granskningsrapport synliggör vi vad regeringen har gjort och vad som ännu inte genomförts i linje med ”Agenda för hälsa och välstånds” 14 åtgärdsförslag. Granskningsrapporten är tänkt att fungera som ett underlag för konstruktiva samtal mellan politiker och aktörerna i life science-systemet.

 

 

 

Kortfilm om framtidens kliniska forskning – år 2020

Det är otroligt mycket som händer inom medicinsk forskning nu. Utvecklingen sker i en snabb takt och för med sig möjligheter att hjälpa patienter som vi förut bara kunde drömma om. I denna kortfilm ser vi vilka möjligheter den medicinska forskningen för med sig – följ med 10 år fram i tiden!

 

Rapport 2020 ”Klinisk forskning år 2030”

Om inte medicinsk forskning stärks kommer vårdens utveckling att hämmas, befolkningen få sämre tillgång till nya behandlingsmetoder och Sverige kommer att tappa i konkurrenskraft. ”Agenda för hälsa och välstånd” presenterar i en rapport 10 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner för att stärka den kliniska forskningen i Sverige. Läs förslagen i vår rapport.

 

 

Rapport 2019 ”Agenda för hälsa och välstånd 2019”


Sverige står inför stora utmaningar med ökande kostnader och ojämlikhet inom vården. Samtidigt står sjukvården inför ett paradigmskifte där precisionsmedicin ger helt nya möjligheter. ”Agenda för hälsa och välstånd” presenterar i en rapport 14 konkreta åtgärdsförslag för att stärka forskning och utveckling så att Sveriges befolkning får dra större nytta av framsteg som ger dem bättre diagnostik och behandling. Läs förslagen i vår rapport.

 

 

Statusrapport 2018

Läs vår granskning av regeringens arbete med att stärka life science-systemet. I vår årliga statusrapport synliggör vi vad den tidigare S/MP-regeringen har gjort och vad som ännu inte genomförts i linje med ”Agenda för hälsa och välstånds” 14 åtgärdsförslag. Statusrapporten är tänkt att fungera som ett underlag för konstruktiva samtal mellan politiker och aktörerna i life science-systemet.

 

 

 

Rapporten 2018 ”Vårddata – hög tid att agera”

Varje år drabbas 110 000 patienter av vårdskador på svenska sjukhus, enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting. För att möta att Sveriges patienter idag och i framtiden ska kunna få en bättre och jämlik vård krävs effektiv användning av vårddata. En ny SIFO-undersökning, beställd av Forska!Sverige, visar att 95 % av svenskarna vill dela sin hälsodata. Läs våra förslag i vår nya rapport.

 

 

 

Statusrapport 2017

Läs vår granskning av regeringens arbete med att stärka life science-systemet. I vår årliga statusrapport synliggör vi vad regeringen har gjort och vad som ännu inte genomförts i linje med ”Agenda för hälsa och välstånds” 14 åtgärdsförslag. Statusrapporten är tänkt att fungera som ett underlag för konstruktiva samtal mellan politiker och aktörerna i life science-systemet.

 

 

 

Rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd – 2017”

I början av 2017 samlades ”Agenda för hälsa och välstånd” för att i workshops vidareutveckla åtgärdsförslagen från 2015. Läs våra 14 åtgärdsförslag med handlingsplaner, i syfte att stärka life science-systemet i Sverige, för att öka både hälsa och välstånd.

 

 

 

 

Statusrapport 2016

statusrapport-2016-front-01Läs vår granskning av regeringens arbete med att stärka life science-systemet. I vår årliga statusrapport synliggör vi vad regeringen har gjort och vad som ännu inte genomförts i linje med ”Agenda för hälsa och välstånds” 14 åtgärdsförslag. Statusrapporten är tänkt att fungera som ett underlag för konstruktiva samtal mellan politiker och aktörerna i life science-systemet.

 

 

 

Aktörernas erbjudande 2016

Läs våErbjudande-dropshadowrt erbjudande som beskriver vad vi i Agenda-samarbetet är beredda att göra för att åtgärderna ska bli så effektiva som möjligt. Du kan även ladda ner sammanfattningen.

Vi presenterar också en utförlig sammanställning av exempel på hur forskning skapar värde i form av hälsa och ekonomisk tillväxt, samt en genomgång av andra länders satsningar inom life science.

 

 

 

Rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” 2015

agenda-framsidaLäs våra 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner, i syfte att stärka life science-systemet i Sverige, för att öka både hälsa och välstånd. Du kan även ladda ner sammanfattningen.

 

 

 

 

 

 

Relaterat material

Dela gärna den här sidan: