Forska!Sverige

Om oss

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande, stiftelse som verkar för att göra medicinsk forskning till en högre nationell prioritet - för hälsa och välstånd. Vår vision är att medicinsk forskning för hälsa och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del.

Forska!Sveriges uppdrag är att informera om och väcka uppmärksamhet kring betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd. Det gör vi genom att förse centrala beslutsfattare med faktaunderlag och skapa ett konstruktivt diskussionsklimat för förändring.

Vi driver föreningen ”Agenda för hälsa och välstånd” där 40 organisationer har gått ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning. Medlemmarna arbetar för att identifiera orsaker till att Sverige inte får ut mer av forskningen och har presenterat 14 prioriterade åtgärder för att öka värdet av varje forskningskrona. Varje år följer vi upp arbetet för dessa prioriterade åtgärdsförslag och presenterar resultatet i en granskningsrapport.

Vårt arbete finansieras genom donationer från privatpersoner och organisationer. Här kan du läsa mer om våra donatorer. Vi finansierar inte forskning.

Läs gärna mer om vårt arbete de senaste 10 + 1 åren, och inte minst resultaten det gett, i vår jubileumsskrift. Se mer om vårt arbete under år 2023.

Dela gärna den här sidan: