Forska!Sverige

Opinionsundersökningar

Forska!Sverige genomför opinionsundersökningar för att undersöka svenska folkets inställning till medicinsk forskning och hälso- och sjukvård.

Här kan du ladda ner de sammanställda resultaten från Forska!Sveriges opinionsundersökningar.

2024 års opinionsundersökning - delredovisning

Ladda ner

Detta är enbart delar av årets resultat. Resterande delar presenteras under våren och sommaren.

Valenkät till riksdagspartierna 2022

Ladda ner

Valenkät till riksdagskandidaterna 2022

Ladda ner

2018 års enkät till riksdagskandidater

Ladda ner

2016 års opinionsundersökning - Utvidgad version som inkluderar landstingspolitiker

Ladda ner

2014 års opinionsundersökning - Utvidgad version som inkluderar landstingspolitiker

Ladda ner

Dela gärna den här sidan: