Forska!Sverige

Kostnad av ohälsa & Värdet av medicinsk forskning och utveckling

Medicinsk forskning och utveckling är central för att minska ohälsan i Sverige. Om värdet av medicinsk forskning underskattas riskerar investeringarna att bli lägre än vad som är optimalt för samhällsnyttan och medborgarnas väl.

I vår skrift beskrivs kostnader av ohälsa och värdet av medicinsk forskning och utveckling i Sverige i form av hälsovinster, produktionsvinster, arbetstillfällen, exportintäkter, skatteintäkter samt företagsinvesteringar i forskning och utveckling.

Läs den här.

November 2022

Dela gärna den här sidan: