Forska!Sverige

Så använder du våra logotyper

Logotyperna är de enskilt viktigaste identitetsbärarna i vår grafiska profil och ska alltid finnas med när stiftelsen är avsändare. På denna sida finns information om logotyperna, hur dessa ska användas och vilka restriktioner som finns.

Forska!Sveriges och ”Agenda för hälsa och välstånds” logotyper

Forska!Sverige och medlemsföreningen ”Agenda för hälsa och välstånd” är registrerade varumärken tillhörande Stiftelsen Forska!Sverige. Logotyperna är de yttersta bärarna av vår visuella identitet, vårt varumärke. Forska!Sveriges logotyp ska användas av alla medarbetare i allt tryckt material och i all elektronisk och digital publicering där stiftelsen är avsändare. ”Agenda för hälsa och välstånds” logotyp ska komplettera stiftelsens logotyp när medlemsföreningen är avsändare.

 

Riktlinjer för användning av logotyper

Våra logotyper ska betraktas som en helhet och får inte förändras på något sätt. Det är inte tillåtet att skapa egna original eller varianter av logotyperna eller ändra färgskalan. Däremot kan logotyperna förstoras och förminskas. Logotyperna får under inga omständigheter beskäras.

Logotyperna ska placeras mot ljus bakgrund där de syns tydligt. De får inte placeras mot brokig bakgrund. För att säkerställa att logotyperna syns tydligt är det viktigt att det alltid finns en fri yta från text och andra element, så kallad frizon, runt logotyperna på minst en centimeter. Undantag kan göras för publicering i sociala medier om medgivande från stiftelsens kommunikationschef givits på förhand. Det är inte tillåtet att använda logotyperna som dekoration eller bakgrundsbild.

Vid tillfällen då både Forska!Sveriges och ”Agenda för hälsa och välstånds” logotyp används ska de placeras i direkt anslutning till varandra, med gällande frizon. Det innebär exempelvis att logotyperna inte får placeras på olika sidor i en rapport eller med andra logotyper emellan varandra i en inbjudan.

 

Vem får använda våra logotyper?

Logotyperna ska alltid användas av alla medarbetare i allt tryckt material och i all elektronisk och digital publicering där stiftelsen är avsändare. Logotyperna får även användas av stiftelsens styrelse och medlemsorganisationer i ”Agenda för hälsa och välstånd” förutsatt att våra riktlinjer följs och ett skriftligt godkännande på förhand givits av vår kommunikationschef. Ett skriftligt godkännande ges förutsatt att:

  • Våra riktlinjer för användning av logotyper följs.
  • Logotyperna inte används på ett sätt som kan vilseleda allmänheten att tro att Forska!Sverige ansvarar för budskapen eller initiativen, om så inte är fallet.
  • Logotyperna används i samband med mål eller aktiviteter som är förenliga med Forska!Sveriges och ”Agenda för hälsa och välstånds” mål, värderingar och principer. Dessa finns att läsa här och här.
  • Logotyperna ska användas i sin helhet utan att dess komponenter snedvrids, ändras eller beskärs.
  • Logotyperna ska inte användas i kommersiellt syfte.

Tillstånd att använda våra logotyper vid ett tillfälle medför inte rättigheter att använda logotyperna i andra sammanhang, tillstånd behövs vid varje tillfälle. Begäran om tillstånd skickas till stiftelsens kommunikationschef Sarah Roos på sarah.roos@forskasverige.se.

 

Begäran om tillstånd att använda Forska!Sveriges och ”Agenda för hälsa och välstånds” logotyper

Begäran om tillstånd ska lämnas till stiftelsens kommunikationschef Sarah Roos på sarah.roos@forskasverige.se. Begäran godkänns under förutsättning att våra riktlinjer och restriktioner följs.

Tillstånd att använda våra logotyper vid ett tillfälle medför inte rättighet att använda dem i andra sammanhang, tillstånd behöver ges vid varje tillfälle.

 

"Agenda för hälsa och välstånd" logo CMYK

Ladda ner

"Agenda för hälsa och välstånd" logo RGB

Ladda ner

"Agenda för hälsa och välstånd" logo Frilagd

Ladda ner

"Agenda för hälsa och välstånd" stämpel CMYK

Ladda ner

"Agenda för hälsa och välstånd" stämpel RGB

Ladda ner

"Agenda för hälsa och välstånd" stämpel Frilagd

Ladda ner

Dela gärna den här sidan: