Forska!Sverige

Lägesrapporter – Medicinsk forskning

Forska!Sverige sammanställer statistik över det medicinska forskningsläget i Sverige och i andra länder. Denna uppdateras kontinuerligt.

Här kan du ta del av och ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik. Du hittar bland annat statistik över:

  • Statliga anslag till forskning och utveckling
  • Tillväxttakten för forskning och utveckling
  • Utgifter för hälso- och sjukvård
  • Kliniska prövningar
  • Och mycket mer

 

Lägesrapport 2023 - Utveckling inom life science

Ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik

Lägesrapport 2022 - Forskning i Sverige - investeringar och kvalitet, fokus life science

Ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik

Lägesrapport 2021 - Forskning i Sverige - investeringar och kvalitet, fokus life science

Ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik

Lägesrapport 2020 - Forskning i Sverige - investeringar och kvalitet, fokus life science

Ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik

Lägesrapport 2019 - Forskning i Sverige - investeringar och statistik, fokus life science

Ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik.

Lägesrapport 2017 - Sveriges satsningar på medicinsk forskning

Ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik.

Lägesrapport 2018 - Sveriges satsningar på medicinsk forskning

Ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik.

Lägesrapport 2016 - Sveriges satsningar på medicinsk forskning

Ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik.

Lägesrapport 2015 - Sveriges satsningar på medicinsk forskning

Ladda ner Forska!Sveriges samlade statistik.

Dela gärna den här sidan: