Forska!Sverige

Vårddata – hög tid att agera

Varje år drabbas 110 000 patienter av vårdskador på svenska sjukhus, enligt statistik från Sveriges Kommuner och Landsting. För att möta att Sveriges patienter idag och i framtiden ska kunna få en bättre och jämlik vård krävs effektiv användning av vårddata. En ny SIFO-undersökning, beställd av Forska!Sverige, visar att 95 % av svenskarna vill dela sin hälsodata. Läs våra förslag i vår nya rapport.

Rapporten finns även tillgänglig på engelska.

Dela gärna den här sidan: