Forska!Sverige

Rapport, filmer och faktablad

Här kan du ta del av våra filmer och faktablad som på ett konkret sätt visar på det stora värdet av medicinsk forskning för hälsa, inom ett antal olika sjukdomsområden:

Genom forskning skapas ny medicinsk kunskap som på sikt kan vidareutvecklas och omsättas i förbättrade produkter, processer och behandlingsmetoder som gör att vi kan leva längre och friskare liv, åldras aktivt och bota fler. Förutom att minska det lidande som sjukdom och ohälsa medför så ger även forskning och utveckling samhällsekonomiska vinster.

 

Utdrag ur filmen tema hjärt-kärlsjukdom: ”Doktorn lagade mitt hjärta!”

I filmen ovan ser du Ella. Ella föddes med ett allvarligt hjärtfel. Här berättar Ellas familj om sin resa. Tack vare forskning och utveckling överlever idag 95 % av alla barn som föds med hjärtfel. På 60-talet var denna siffra 60 %.

 

Kostnaden av ohälsa & Värdet av medicinsk forskning och utveckling

Vi har även tagit fram en rapport som beskriver de samlade kostnaderna av ohälsa och värdet av medicinsk forkning och utveckling i Sverige. Det beskrivs i form av hälsovinster, produktionsvinster, arbetstillfällen, exportintäkter, skatteintäkter samt företagsinvesteringar i forskning och utveckling. Läs rapporten här.

 

Dela gärna den här sidan: