Forska!Sverige

Kortfilm: Precisionshälsa – vägen framåt!

Svensk hälso- och sjukvård står inför ett paradigmskifte. Tack vare precisionshälsa kan vi få bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser.

Med denna kortfilm vill vi visa på möjligheterna med precisionshälsa. Följ med oss på en resa genom Sverige där vi ger 10 exempel på pågående projekt vid svenska universitet och universitetssjukhus!

Läs mer om precisionshälsa och våra förslag för hur det kan komma Sveriges medborgare till del här.

Dela gärna den här sidan: