Forska!Sverige

Granskningsrapport

År 2015 överlämnade "Agenda för hälsa och välstånd" 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner till den dåvarande regeringen. Sedan dess har regeringen tagit ett flertal initiativ i linje med de åtgärdsförslagen. Vi kartlägger löpande regeringens arbete med att stärka life science-systemet. I en årlig granskningsrapport synliggör vi vad regeringen har gjort och vad som ännu inte genomförts.

Den 27 maj år 2019 gav "Agenda för hälsa och välstånd" ut en ny rapport med uppdaterade åtgärdsförslag. År 2021 gav vi ut en granskningsrapport som utgick från de senaste förslagen.

Granskningsrapport 2021

 

 

 

 

 

 

 

Granskningsrapport 2020

 

 

 

 

 

 

 

Statusrapport 2018

 

 

 

 

 

 

 

Statusrapport 2017

 

 

 

 

 

 

 

Statusrapport 2016

statusrapport-2016-front-01

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela gärna den här sidan: