Forska!Sverige

Om oss

Forska!Sverige är en politiskt oberoende, icke vinstdrivande, stiftelse som verkar för att göra medicinsk forskning till en högre nationell prioritet - för hälsa och välstånd. Vår vision är att medicinsk forskning och företag ska utvecklas i eller flytta till Sverige och att medicinska framsteg snabbt ska komma befolkningen till del.

Forska!Sveriges uppdrag är att informera om och väcka uppmärksamhet kring betydelsen av medicinsk forskning för hälsa och välstånd. Det gör vi genom att förse centrala beslutsfattare med faktaunderlag och skapa ett konstruktivt diskussionsklimat för förändring.

Vi driver föreningen ”Agenda för hälsa och välstånd” där 40 organisationer samlas som representerar akademi, vård, näringsliv, patienter, professioner och myndigheter, för att, under Forska!Sveriges ledning, långsiktigt samarbeta för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagande och vård.

Grunden till samarbetet lades under 2014-2015 när aktörerna tillsammans utarbetade 14 konkreta åtgärdsförslag i syfte att stärka life science-systemet i Sverige, för att öka både hälsa och välstånd. Förslagen presenterades i rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” vid en konferens i maj 2015. Läs mer om ”Agenda för hälsa och välstånds” vision, arbete och produkter över åren.

Forska!Sveriges verksamhet finansieras till hälften via medlemmarna i ”Agenda för hälsa och välstånd” och till hälften via donationer. Här kan du läsa mer om våra donatorer. Vi finansierar inte forskning.

Läs gärna mer om vårt arbete de senaste 10 + 1 åren, och inte minst resultaten det gett, i vår jubileumsskrift. Se mer om vårt arbete under år 2023.

Dela gärna den här sidan: