Forska!Sverige

Agenda för hälsa och välstånd 2023

De 35 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” har tillsammans tagit fram en rapport med nulägesanalys och 10 prioriterade åtgärdsförslag till regeringen för kommande mandatperiod.

Rapporten presenterades och överlämnades till regeringen på ett seminarium den 10 maj 2023, där bland annat utbildningsminister Mats Persson och sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson medverkade.

Läs rapporten Agenda för hälsa och välstånd 2023

Läs en sammanfattning av rapporten

Se seminariet i efterhand

Läs vår debattartikel i Aftonbladet

Läs pressmeddelandet

 

Dela gärna den här sidan: