Forska!Sverige

En unik kraftsamling

I början av 2017 samlades ”Agenda för hälsa och välstånd” för att i workshops vidareutveckla åtgärdsförslagen från 2015.

Agenda för hälsa och välstånd 2017

Rapporten "Agenda för hälsa och välstånd – 2017”

Läs våra 14 åtgärdsförslag med handlingsplaner, i syfte att stärka life science-systemet i Sverige, för att öka både hälsa och välstånd. Ladda ner rapporten.

Initiativet

Under 2014-15 lades grunden till samarbetet, när ett flertal aktörer från olika delar av life science-systemet tillsammans utarbetade 14 konkreta åtgärdsförslag i syfte att stärka life science-systemet i Sverige. Förslagen presenterades i rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd” vid en konferens i maj 2015.

Gemensamt har vi enats om fyra målbilder:

  1. Excellent forskning och utbildning
  2. En kvalitetsdriven vård med patienten i fokus
  3. En nationell struktur för forskning och kvalitetsutveckling
  4. Ett internationellt konkurrenskraftigt näringslivsklimat

Konferensen ”Agenda för hälsa och välstånd”

mingel

Tre ministrar, statssekreterare, nya samordnaren för life science och över 400 deltagare samlades den 6:e maj 2015 för att delta i konferensen ”Agenda för hälsa och välstånd”

 

Se filmklipp:

 

Det här initiativet ni har tagit är väldigt gott, det handlar mycket om samverkan och en kraftsamling

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

 .

De fyra förslagen inom målområdet ”Excellent forskning och utbildning” är väldigt viktiga inspel. Både för den forskningspolitiska propositionen och för arbetet kring life science-strategin

Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning

 

Det handlar om att med de erfarenheter som finns på plats, och som jag tycker Agenda-arbetet gör en bra sammanfattning av, naturligtvis göra verkstad.

Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister

.

Det jag uppskattar med det här projektet är det mycket ambitiösa program som har tagits fram och att man täcker in väldigt många olika perspektiv på hälsa och välstånd.

                  Agneta Karlsson, statssekreterare folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor

 

quote-left-bigDet som också är bekvämt för oss politiker är att förslagen redan är diskuterade och förhandlade mellan väldigt många olika aktörer. Det har redan skett en prioritering och ett mycket gediget arbete i hur de här förslagen faktiskt skulle kunna gå att genomföra.

Agneta Karlsson, statssekreterare folkhälso-, sjukvårds- och idrottsfrågor

 

Vi ska utgå från allt det som finns instoppat och göra en dagordning av det och sedan försöka förverkliga så mycket som möjligt.

Anders Lönnberg, nationell samordnare för life science

 

Relaterat material

Dela gärna den här sidan: