Forska!Sverige

Politiska inspel – Forska!Sverige

Centres of Excellence

Ladda ner Forska!Sveriges sammanställning av 8 satsningar på ”Centres of Excellence” 2020

Inspel FoU-propositionen 2020

Ladda ner Forska!Sveriges inspel till FoU-propositionen 2020

Valmanifest 2018

Ladda ner Forska!Sveriges Valmanifest 2018

Vårdprogram 2018

Ladda ner Forska!Sveriges Vårdprogram 2018

Inspel FoI-propositionen 2016

Ladda ner Forska!Sveriges inspel till FoI-propositionen 2016

Remissyttrande - En fondstruktur för innovation och tillväxt

Ladda ner Forska!Sveriges remissyttrande gällande betänkandet ”En fondstruktur för innovation och tillväxt” (SOU 2015:64)

Förslag - Första steg mot en svensk life scicence-strategi

Ladda ner Forska!Sveriges förslag ”Första steg mot en svensk life science-strategi”.

Remissyttrande - Starka tillsammans

Ladda ner Forska!Sveriges remissyttrande gällande betänkandet ”Starka tillsammans” (SOU 2013:87)

Dela gärna den här sidan: