Forska!Sverige

Precisionshälsa - vägen framåt!

Svensk hälso- och sjukvård står inför ett paradigmskifte. Tack vare framstegen inom precisionsmedicin och medicinskt tillämpad artificiell intelligens har vi nu goda förutsättningar att arbeta med precisionshälsa. Det kan ge oss bättre prevention och diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador, ökad överlevnad och kortare sjukhusvistelser.

Den 26 april presenterade Forska!Sverige och de 34 organisationerna i Agenda för hälsa och välstånd ett nytt kunskapsunderlag med konkreta mål för att Sveriges befolkning ska få största möjliga nytta av precisionshälsa.

Läs rapporten: Precisionshälsa – vägen framåt! Ett kunskapsunderlag från ”Agenda för hälsa och välstånd” år 2022

Se en kortfilm med 10 exempel på möjligheterna med precisionshälsa

Läs en sammanfattning

Läs en debattartikel i Aftonbladet där rapporten presenterades

Läs pressmeddelandet

Den 12 maj samlade vi representanter från politiken, myndigheter, akademi, vård, företag och patientorganisationer för att diskutera vad som krävs för att Sverige ska kunna dra största möjliga nytta av precisionshälsa. Ta del av det inspelade seminariet.

Dela gärna den här sidan: