Forska!Sverige

Debattartiklar

Här kan du ta del av debattartiklar från Forska!Sverige som publicerats i media samt krönikor och artiklar med direkt koppling till Forska!Sverige.

2024


 • Maj 2024, Dagens Samhälle, Riktlinjerna för hälsodata är otydliga. Debattartikel tillsammans med 34 organisationer från ”Agenda för hälsa och välstånd” med anledning av vår nya rapport om hälsodata.
 • Mars 2024, AltingetLåt arvsfondspengarna gå till medicinsk forskning. Debattartikel med representanter för Lif, Karolinska institutet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Linköpings universitet, Uppsala universitet, Hjärnfonden, Pfizer Sverige m.fl..
 • Januari 2024, Sydöstran, Satsa på precisionsmedicin. Debattartikel med representanter för MSD, Linköpings universitet, Neuroförbundet och Cancerfonden.
 • Januari 2024, Kkuriren, Satsa på precis och individuell vård!. Debattartikel med representanter för Karolinska Institutet, Reumatikerförbundet, Sveriges Läkarförbund och Pfizer Sverige
 • Januari 2024, NT- Norrköpings tidningar: Ännu mer sjukvård behöver anpassas till individen. Debattartikel med representanter från MSD, Linköpings universitet, Neuroförbundet och Cancerfonden.
 • Januari 2024, NWT: Samla Sverige bakom ett nationellt tioårsprogram för precisionsmedicin. Debattartikel med representanter från Apotekarsocieteten, Lif, Astma- och Allergiförbundet och Hjärt-Lungfonden.
 • Januari 2024, Nyheter STO: Samla Sverige bakom ett nationellt tioårsprogram för precisionsmedicin, Debattartikel med representanter från Apotekarsocieteten, Lif, Astma- och Allergiförbundet och Hjärt-Lungfonden.
 • Januari 2024, Västerbottens-Kuriren: Det behövs ett nationellt program för precisionsmedicin. Debattartikel med representanter för Janssen, Umeå universitet, Region Västerbotten, ordförande Nätverket mot cancer.

2023


 • September 2023, Altinget: Brist på konsekvensanalys försvagar den medicinska forskningen. Debattartikel av Forska!Sveriges styrelse.
 • Juni 2023, Altinget: Trots väljarstöd har investeringarna i medicinsk forskning minskat. Debattartikel av Forska!Sveriges styrelse.
 • Maj 2023, Aftonbladet: Patienterna har inte tid att invänta statlig vård. Debattartikel med fler än 30 organisationer inom ”Agenda för hälsa och välstånd”.
 • Feb 2023, Norra Halland: Forskning kan spara liv. Debattartikel med Nätverket mot cancer, Pfizer Sverige och Lunds universitet.
 • Feb 2023, Katrineholms-Kuriren: Forskning kan både spara liv och pengar i Sörmland. Debattartikel med Nätverket mot cancer, Pfizer Sverige och professorer på Karolinska Institutet. 
 • Feb 2023, Eskilstuna kuriren: Forskning kan både spara liv och pengar i Sörmland. Debattartikel med Nätverket mot cancer, Pfizer Sverige och professorer på Karolinska Institutet. 
 • Feb 2023. Arbetarbladet: Forskning kan spara liv och pengar. Debattartikel med Nätverket mot cancer, prorektor för Umeå universitet och Sveriges läkarförbund.
 • Feb 2023. NWT: Cancerforskningen kan spara liv och pengar i Värmland. Debattartikel med Nätverket mot cancer, Cancerfonden och Lif – de forskande läkemedelsföretagen.
 • Feb 2023. Nerikes Allehanda: Forskningen kan spara liv och pengar i Örebro län. Debattartikel med Nätverket mot cancer, Pfizer Sverige och professorer på Karolinska Institutet. 
 • Feb 2023. Borås tidning: Forskningen kan spara liv och pengar. Debattartikel med Nätverket mot cancer, Cancerfonden och Lif – de forskande läkemedelsföretagen.
 • Feb 2023. Norrbottens Kuriren: Forskningen kan spara liv och pengar. Debattartikel med Nätverket mot cancer, prorektor för Umeå universitet och Sveriges läkarförbund.
 • Feb 2023. Nynäshamns Posten: Forskningen sparar liv och pengar i Stockholmsregionen. Debattartikel med Nätverket mot cancer, Pfizer Sverige och professorer på Karolinska Institutet. 
 • Feb 2023. Skaraborgs Allehanda: Forskningen kan spara liv och pengar. Debattartikel med Nätverket mot cancer, Cancerfonden och Lif – de forskande läkemedelsföretagen.
 • Feb 2023. Västerbottens-Kuriren: Forskningen kan spara liv och pengar i Västerbotten. Debattartikel med Nätverket mot cancer, prorektor för Umeå universitet och Sveriges läkarförbund.
 • Feb 2023. Frykdalsbygden: Forskningen kan spara liv och pengar i Värmland. Debattartikel med Nätverket mot cancer, Cancerfonden och Lif – de forskande läkemedelsföretagen.
 • Feb 2023. LT Södertälje: Forskningen sparar liv och pengar. Debattartikel med representanter för vård, akademi och näringsliv.
 • Februari. Hela Gotland: Forskningen sparar liv och pengar. Debattartikel med Nätverket mot cancer, Pfizer Sverige och Lunds universitet.
 • Feb 2023. Alingsås tidning: Forskningen kan spara liv och pengar. Debattartikel med Nätverket mot cancer, Cancerfonden och Lif – de forskande läkemedelsföretagen.
 • Feb 2023. Skånska Dagbladet: Forskningen kan spara liv och pengar i Skåne. Debattartikel  med Nätverket mot cancer, Pfizer Sverige och Lunds universitet.
 • Feb 2023. Hallands posten. Forskningen kan spara liv och pengar i Halland. Debattartikel med Nätverket mot cancer, Pfizer Sverige och Lunds universitet.
 • Feb 2023. Gefle Dagblad: Forskningen kan spara liv och pengar i Gävleborg. Debattartikel med Nätverket mot cancer, prorektor för Umeå universitet och Sveriges läkarförbund.
 • Feb 2023. Vimmerby tidning: Forskningen kan spara liv och pengar i Kalmar län. Debattartikel med Nätverket mot cancer, Pfizer Sverige och Lunds universitet.
 • Feb 2023. Piteå-Tidningen: Forskning kan spara liv och pengar i Norrbotten. Debattartikel med Nätverket mot cancer, prorektor för Umeå universitet och Sveriges läkarförbund.

2022


 • Dec 2022. Dagens Samhälle: Mer jämlik cancerscreening kan rädda liv och minska kostnader. Debattartikel med representanter från vård, akademi och näringsliv.
 • Nov 2022. Altinget: 27 aktörer: Regeringen måste prioritera medicinsk forskning. Debattartikel med 26 representanter för vård, akademi, företag, patienter och professioner.
 • Okt 2022. Sundsvalls Tidning: Tre förslag som länets riksdagsledamöter kan driva för att möta hälsoutmaningar. Debattartikel med Umeå universitet, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Apotekarsocieteten, Reumatikerförbundet och Nätverket mot Cancer.
 • Okt 2022. Kristianstadsbladet: Tre förslag riksdagsledamöterna från Skåne kan driva för att möta hälsoutmaningar. Debattartikel med Forska!Sverige, Lunds universitet, Pfizer Sverige, Sveriges läkarförbund och Neuroförbundet.
 • Sep 2022.  Altinget: 31 aktörer: Sverige behöver en forskningsminister. Debattartikel med anledning av vårt brev till moderaternas partiledare Ulf Kristersson.
 • Sep 2022.  Bohuslänningen: Förslag till riksdagsledamöter för att möta hälsoutmaningar. Debattartikel med Lunds universitet, Pfizer Sverige, Sveriges Läkarförbund och Neuroförbundet.
 • Sep 2022. Smålandsposten: Tre förslag som riksdagsledamöter från Kronoberg kan driva för att möta hälsoutmaningar. Debattartikel med Örebro universitet, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Cancerfonden och Riksförbundet HjärtLung.
 • Sep 2022. Hallandsposten: Tre förslag för att öka hälsoutmaningar. Debattartikel med Lunds universitet, Pfizer Sverige, Sveriges läkarförbund och Neuroförbundet.
 • Sep 2022. Nerikes Allehanda: Så kan länets riksdagsledamöter möta hälsoutmaningar. Debattartikel med Örebro universitet, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Cancerfonden och Riksförbundet HjärtLung.
 • Sep 2022. Norran: Tre uppdrag till riksdagsledamöterna från Västerbotten. Debattartikel med Umeå universitet, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Apotekarsocieteten, Reumatikerförbundet och Nätverket mot cancer.
 • Sep 2022. Länstidningen Södertälje: Så möter vi dagens hälsoutmaningar. Debattartikel med Karolinska Institutet, Pfizer Sverige, Svenska läkaresällskapet och Diabetes Sverige.
 • Sep 2022. Västerbottens-Kuriren: Det går att möta hälsoutmaningarna med konkret politik. Debattartikel med Umeå universitet, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Apotekarsocieteten, Reumatikerförbundet och Nätverket mot cancer.
 • Sep 2022. Nya Wermlands-tidningen: Tre förslag riksdagsledamöterna kan driva för att möta hälsoutmaningar. Debattartikel med Karolinska Institutet, Pfizer Sverige, Svenska Läkaresällskapet och Diabetes Sverige.
 • Sep 2022. Eskilstuna-Kuriren: Politikerna borde prioritera väljarnas viktigaste fråga. Debattartikel med Örebro universitet, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Cancerfonden och Riksförbundet HjärtLung.
 • Sep 2022. Blekinge Läns Tidning: Politiker, satsa på forskning inom hälso- och sjukvården. Debattartikel med Lunds universitet, Pfizer Sverige, Sveriges läkarförbund och Neuroförbundet.
 • Sep 2022. Arbetarbladet: Eniga politiker främjar befolkningens hälsa och landets välstånd. Debattartikel med Karolinska Institutet, Pfizer Sverige, Svenska Läkaresällskapet och Diabetes Sverige.
 • Sep 2022. Skaraborgs Allehanda: Tre förslag för att möta hälsoutmaningarna. Debattartikel med Lunds universitet, Pfizer Sverige, Sveriges Läkarförbund och Neuroförbundet.
 • Sep 2022. Folkbladet: Så kan riksdagsledamöterna från Västerbotten möta hälsoutmaningarna. Debattartikel med Umeå universitet, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Apotekarsocieteten, Reumatikerförbundet och Nätverket mot cancer.
 • Sep 2022. Dala-Demokraten: Vi står inför hälsoutmaningar – men det finns lösningar. Debattartikel med Karolinska Institutetet, Pfizer Sverige, Svenska Läkaresällskapet och Diabetes Sverige.
 • Sep 2022. Strengnäs tidning: Politikerna borde prioritera väljarnas viktigaste fråga. Debattartikel med Örebro universitet, LIF – de forskande läkemedelsföretagen, Cancerfonden och Riksförbundet HjärtLung.
 • Sept 2022. Sydöstran: Tre förslag för bättre hälsa. Debattartikel med Forska!Sverige, Lunds universitet, Pfizer Sverige, Sveriges läkarförbund och Neuroförbundet.
 • Sept 2022. Skånska Dagbladet: Möt hälsoutmaningarna, Skåne. Debattartikel med Lunds universitet, Pfizer Sverige, Sveriges läkarförbund och Neuroförbundet.
 • Sep 2022. Aftonbladet: Vården blir inte bättre utan mer av forskning. Debattartikel med företrädare från ”Agenda för hälsa och välstånd”.
 • Aug 2022. Arbetarbladet: Vilka riksdagsledamöter i Gävleborg satsar på medicinsk forskning för hälsa efter valet? Debattartikel av företrädare från Forska!Sveriges styrelse.
 • Aug 2022. Kinda Posten: Medicinsk forskning förutsätter bra vård. Debattartikel av företrädare från Forska!Sveriges styrelse.
 • Aug 2022. Vimmerby tidning: Medicinsk forskning förutsätter bra vård. Debattartikel av företrädare från Forska!Sveriges styrelse.
 • Juli 2022. Alingsås Tidning: Vilka riksdagsledamöter satsar på medicinsk forskning? Debattartikel av företrädare från Forska!Sveriges styrelse.
 • Juli 2022. Skaraborgs Allehanda: Vem satsar på medicinsk forskning? Debattartikel av företrädare från Forska!Sveriges styrelse.
 • Juli 2022. Sydöstran: Vilka riksdagsledamöter vill satsa på medicinsk forskning? Debattartikel av företrädare från Forska!Sveriges styrelse.
 • Juli 2022. Gefle Dagblad: Vilka riksdagsledamöter i Gävleborg satsar på medicinsk forskning för hälsa efter valet? Debattartikel av företrädare från Forska!Sveriges styrelse.
 • Juli 2022. Sundsvalls Tidning: Satsningar på medicinsk forskning krävs för att möta utmaningar i vården. Debattartikel av företrädare från Forska!Sveriges styrelse.
 • Juli 2022. Nerikes Allehanda: Vilka partier satsar på medicinsk forskning? Debattartikel av företrädare från Forska!Sveriges styrelse.
 • Juli 2022. Piteå tidning: Är politiker villiga att satsa mer på forskning? Debattartikel av företrädare från Forska!Sveriges styrelse.
 • Juli 2022. Norrländska Socialdemokraten: Är länets politiker villiga att satsa mer på forskningen? Debattartikel av företrädare från Forska!Sveriges styrelse.
 • Juli 2022. Eskilstuna-Kuriren: Mer statliga pengar till medicinsk forskning. Debattartikel av företrädare från Forska!Sveriges styrelse.
 • Juli 2022. Enköpings Posten: Medicinsk forskning bör vara en valfråga. Debattartikel av företrädare från Forska!Sveriges styrelse.
 • Juli. Västerviks Tidning: Medicinsk forskning förutsättning för bra vård. Debattartikel av företrädare från Forska!Sveriges styrelse.
 • Juli 2022. Strengnäs tidning: Mer statliga pengar till medicinsk forskning. Debattartikel av företrädare från Forska!Sveriges styrelse.
 • Juli 2022. Altinget: Väljare och politiker överens – ändå minskar investeringarna. Debattartikel där Forska!Sveriges styrelse presenterar ett valmanifest och flera nya undersökningar.
 • April 2022. Aftonbladet: Med precisionshälsa räddar vi liv i vården. Debattartikel med anledning av ”Agenda för hälsa och välstånds” nya rapport Precisionshälsa – vägen framåt.
 • Jan 2022. Smålandsposten: Samlade vårddata skulle ge kronobergarna en säkrare och mer jämlik vård. Debattartikel med Forska!Sverige, Neuroförbundet, Diabetesorganisationen i Sverige och Riksförbundet HjärtLung.
 • Jan 2022. Värmlands Folkblad: Så får medborgarna en mer jämlik och säker vård. Debattartikel med Astma- och allergiförbundet, Nätverket mot cancer och Reumatikerförbundet.
 • Jan 2022. Katrineholms-Kuriren: Bättre delning av vårddata kan minska vårdskadorna. Debattartikel med Astma- och allergiförbundet, Nätverket mot cancer och Reumatikerförbundet.
 • Jan 2022. Eskilstuna-Kuriren: Bättre delning av vårddata kan minska vårdskadorna. Debattartikel med Astma- och allergiförbundet, Nätverket mot cancer och Reumatikerförbundet.
 • Jan 2022. Enköpings-Posten: Dela hälsodata för att öka kvaliteten i vården. Debattartikel med Astma- och allergiförbundet, Nätverket mot cancer och Reumatikerförbundet.
 • Jan 2022. Piteå-Tidningen: Samlad vårddata kan ge norrbottningarna säkrare vård. Debattartikel med Neuroförbundet, Diabetesorganisationen i Sverige och Riksförbundet HjärtLung.
 • Jan 2022. Kinda-Posten: Delad hälsodata ger bättre vård. Debattartikel med Neuroförbundet, Riksförbundet HjärtLung och Diabetesorganisationen i Sverige.
 • Jan 2022. Västerviks tidning: Delad hälsodata ger bättre vård. Debattartikel med Neuroförbundet, Riksförbundet HjärtLung och Diabetesorganisationen i Sverige.
 • Jan 2022. Alingsås Tidning: Samlade vårddata ger säkrare vård. Debattartikel med Astma- och allergiförbundet, Nätverket mot cancer och Reumatikerförbundet.
 • Jan 2022. Vimmerby tidning: Delad hälsodata ger bättre vård. Debattartikel med Neuroförbundet, Riksförbundet HjärtLung och Diabetesorganisationen i Sverige.
 • Jan 2022. Norran: En samlad vårddata skulle ge en säkrare vård. Debattartikel med Nätverket mot cancer, Reumatikerförbundet och Astma- och allergiförbundet.
 • Jan 2022. Läkartidningen: Precisionshälsa – av vikt för framtidens hälso – och sjukvård. Debattartikel undertecknad av Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare Forska!Sverige, Tobias Alfvén, ordf ”Agenda för hälsa och välstånd” och Anna Martling, styrelseledamot Forska!Sverige.
 • Jan 2022. Länstidningen Södertälje: Så blir vården säker och jämlik. Debattartikel med Astma- och allergiförbundet, Reumatikerförbundet och Nätverket mot cancer.
 • Jan 2022. Gefle Dagblad: Samlade vårddata skulle ge gävleborgarna en säkrare och mer jämlik vård. Debattartikel med Neuroförbundet, Diabetesorganisationen i Sverige och Riksförbundet HjärtLung.

 

Äldre debattartiklar hittas på denna sida.

Dela gärna den här sidan: